Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 44 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side

Finnaas kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås skulekommisjon / styre 1879 - 1910 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Finnås skulestyre 1911 - 1915 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
L0002 Kopibok for Finnås skulestyre 1916 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Finnås skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Finnås skulestyre 1901 - 1911 Første side
L0003 Postjournal for Finnås skulestyre 1911 - 1916 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse (litt for kvart år) 1885 - 1889 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1890 - 1892 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1894 - 1896 Første side Innhold
Barnelister, Barnelister
L0001 Barnelister 1893 For skulekrinsane/skulane i Finnås sjå arkivet etter kommunane Bremnes, Bømlo og Moster. Første side Innhold
Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side Innhold
L0002 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Bremnes kommune. Skulestyret

Regnskap, Tilvisningsbøker
L0001/0002 Tilvisningsbøker: Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Bremnes kommune. Barneskulane

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker tilsynsutvalet Rubbestadneset
L0001 Møtebok for tilsynsutvalet Rubbestadneset skule 1889 - 1900 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Habbestad og Steinsbø
L0001 Skuleprotokoll for Habbestad skule 1867 - 1870 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Habbestad og Erevik skule 1870 - 1881 Første side
L0003B Skuleprotokoll for Habbestad og Erevik skule 1878 - 1886 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Rolfsnes skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt 1. – 4. rode 1835 - 1851 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Rolfsnes, Godda, Gjøsæter, Katla, Erevik 1852 - 1869 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Rolfsnes, Katla, Erevik, Klubben skular 1859 - 1869 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Rolfsnes, Gjøsæter, Stangevåg, Hiskjo med dagbok 1866 - 1875 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Rolfsnes, Gjøsæter, Stangevåg, Hiskjo 1866 - 1875 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Rolfsnes, Gjøsæter, Katla skular 1912 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Lykling skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for Lykling, Hiskjo, Søre Sele, Geitung og Tverrborgvik skular 1854 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Lykling, Hiskjo, Søre Sele, Geitung og Tverrborgvik skular 1866 - 1873 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Lykling, Hiskjo, Søre Sele, Geitung og Tverrborgvik skular 1866 - 1880 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Lykling, Hiskjo, Søre Sele, Geitung og Tverrborgvik skular 1872 - 1889 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Meling skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt 5. og 6. krins 1850 - 1864 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 5. skuledistrikt 1. – 4. rode 1851 - 1864 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Meling, Sønstabø, Økland 1864 - 1875 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Meling skule 1865 - 1872 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Meling og Katla skular 1873 - 1879 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Meling og Katla skular 1880 - 1891 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Meling skule 1892 - 1925 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Meling skule 1918 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dagbøker, Dagbøker for Habbestad og Steinsbø krins
L0001 Dagbok for Habbestad og Erevik skular 1882 - 1894 Første side
L0002 Dagbok for Habbestad og Steinsbø skular 1895 - 1915 Første side
Dagbøker, Dagbøker for Lykling skulekrins
L0001 Dagbok for Lykling, Geitung og Grutle skular 1881 - 1893 Første side
Dagbøker, Dagbøker for Meling skulekrins
L0001 Dagbok for Meling og Katla skular 1875 - 1886 Første side
L0002 Dagbok for Meling skule 1892 - 1904 Første side
Vitnemål, Vitnemålsprotokollar for Lykling skule
L0001 Vitnemålsprotokoll for Lykling skule 1892 - 1919 Første side