Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 415 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1218a-011: Finnaas kommune. Valstyret

F: Manntal
Fa: Manntalsprotokollar
L0006 Manntal over røysteføre i Bremnes sokn 1913 Første side
L0007 Manntal over røysteføre i Moster sokn 1913 Første side

IKAH/1218a-021: Finnaas kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Møteboka for 1871 - 1882 manglar. Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1883 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1896 - 1908 Møteboka for 1909 - 1916 manglar. Første side Innhold
L0004 Utskrift av Finnås herredsstyres forhandlingsprotokoll 1913 - 1916 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
L0002 Postjournal for formannskapet 1888 - 1901 Første side Innhold
L0003 Postjournal for formannskapet 1902 - 1914 Første side Innhold
L0004 Postjournal for formannskapet 1914 - 1916 Første side Innhold
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0001 Korrespondanse / saker: Deling av Finnås fattigkommisjon 1871 Første side Innhold
L0001/0002 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1876 - 1879 Første side Innhold
L0001/0003 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1882 Første side Innhold
L0001/0004 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1890 - 1896 Første side Innhold
L0001/0009 Korrespondanse / saker: Komiteen for deling av Finnås herad. Ymse utgreiingar 1911 Første side Innhold
L0001/0010 Korrespondanse / saker: Historikk vedk. religion. Deler av ei udatert utgreeing Første side
L0001/0011 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1908 - 1912 Første side Innhold
L0001/0012 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1913 Første side Innhold
L0001/0013 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side Innhold
E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Indvær - Stokkabakken 1910 - 1915 Første side Innhold
L0001/0002 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Langevåg - Hillestvedt 1913 Første side Innhold
L0001/0007 Rekneskap for veganlegg: Planar for ymse veganlegg i Finnås 1891 - 1916 Første side

IKAH/1218a-121: Finnaas kommune. Heradskassen

R: Rekneskap
Ra: Årsrekneskap
Raa: Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Utdrag av kommunerekneskapet 1904 - 1910 Første side Innhold
L0001/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/nokre bilag 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/ bilag 1913 Første side
L0001/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1913 - 1914 Første side
L0001/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1914 - 1915 Første side
R: Rekneskap
Rc: Kontobøker
Rca: Kontobøker
L0001 Kontobok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kontobok 1899 - 1912 Første side
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side
L0004 Kontobok for diverse kassar 1913 - 1916 Første side
R: Rekneskap
Re: Kassabøker
Rea: Kassabok
L0001 Kassabok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kassabok 1910 - 1916 Første side

IKAH/1218a-142: Finnaas kommune. Likningsnemnda

F: Likningsprotokollar
Fa: Likningsprotokollar
L0002 Likningsprotokoll for skuleskatten i Finnås herad 1880 - 1883 Første side
L0003 Likningsprotokoll for heradsskatten 1883 - 1885 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll for heradsskatten 1885 - 1891 Første side
L0005 Likningsprotokoll for heradsskatten 1891 - 1897 Første side
L0006 Likningsprotokoll for heradsskatten 1898 - 1900 Første side
L0007 Likningsprotokoll for heradsskatten 1901 - 1902 Første side
L0008 Likningsprotokoll for heradsskatten 1906 - 1908 Første side
L0009 Likningsprotokoll for heradsskatten 1909 - 1911 Første side Innhold
L0010 Likningsprotokoll for heradsskatten 1911 - 1914 Første side Innhold
L0011 Likningsprotokoll for heradsskatten 1914 - 1917 Første side
F: Likningsprotokollar
Fb: Likningsprotokollar. Statsskatt
L0001 Likningsprotokollar for statsskatt 1894 - 1915 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side Innhold

IKAH/1218a-211: Finnaas kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås skulekommisjon / styre 1879 - 1910 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Finnås skulestyre 1911 - 1915 Første side Innhold
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
L0002 Kopibok for Finnås skulestyre 1916 Første side Innhold