Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 28 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side

Finnaas kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås skulekommisjon / styre 1879 - 1910 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Finnås skulestyre 1911 - 1915 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
L0002 Kopibok for Finnås skulestyre 1916 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Finnås skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Finnås skulestyre 1901 - 1911 Første side
L0003 Postjournal for Finnås skulestyre 1911 - 1916 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse (litt for kvart år) 1885 - 1889 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1890 - 1892 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1894 - 1896 Første side Innhold
Barnelister, Barnelister
L0001 Barnelister 1893 For skulekrinsane/skulane i Finnås sjå arkivet etter kommunane Bremnes, Bømlo og Moster. Første side Innhold
Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side Innhold
L0002 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Bømlo kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Espevær skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for Espevær, Holme og Vika skular 1854 - 1864 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Espevær, Holme og Vika skular 1862 - 1864 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Espevær, Holme og Vika skular 1865 - 1869 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Espevær, Andal og Tjong skular 1892 - 1917 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Espevær skule 1942 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Hillestveit krins
L0001 Skuleprotokoll for Hillestveit og Andal skular 1875 - 1882 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hillestveit og Andal skular 1883 - 1891 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hillestveit skule 1892 - 1921 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Hillestveit skule 1921 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Hillestveit skule 1937 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Hillestveit skule 1955 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dagbøker, Dagbøker for Hillestveit krins
L0001 Dagbok for Hillestveit og Andal skular 1883 - 1891 Første side
L0002 Dagbok for Hillestveit skule 1896 - 1911 Første side