Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 43 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0008 Korrespondanse / saker: Bygging av Spissøy skulehus 1909 - 1911 Første side Innhold

Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side

Finnaas kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås skulekommisjon / styre 1879 - 1910 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Finnås skulestyre 1911 - 1915 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
L0002 Kopibok for Finnås skulestyre 1916 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Finnås skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Finnås skulestyre 1901 - 1911 Første side
L0003 Postjournal for Finnås skulestyre 1911 - 1916 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse (litt for kvart år) 1885 - 1889 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1890 - 1892 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1894 - 1896 Første side Innhold
Barnelister, Barnelister
L0001 Barnelister 1893 For skulekrinsane/skulane i Finnås sjå arkivet etter kommunane Bremnes, Bømlo og Moster. Første side Innhold
Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side Innhold
L0002 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Moster kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for eksamensnemda
L0001/0001 Møtebøker: Møtebok for eksamensnemnda 1910 - 1914 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1916 Første side
Personalforvaltning, Personale
L0001/0006 Personale: Dyrtidstillegg 1916 Første side

Moster kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Moster og Skimmeland
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i Moster sokn 1842 - 1856 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Moster skule 1892 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Moster skule 1918 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Moster og Skimmeland skular 1920 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Moster og Skimmeland skular 1937 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Skimmeland skule 1958 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Foldrøy krins
L0001 Skuleprotokoll for Foldrøy og Håvik skular 1854 - 1865 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Foldrøy, Håvik, Børsøy, Spissøy og Grutle skular 1867 - 1886 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for Foldrøy krins 1868 - 1886 Første side
L0003B Skuleprotokoll for Foldrøy, Otterøy, Geitung, Mækjebakken og Rolfsnes skular 1868 - 1887 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Foldrøy, Spissøy, Otterøy, Rolfsnes 1887 - 1891 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Foldrøy og Spissøy skular 1892 - 1926 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Foldrøy skule 1927 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Sakseid krins
L0001 Skuleprotokoll for Sakseid og Spissøy skular 1870 - 1879 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sakseid, Spissøy og Børsøy skular 1880 - 1891 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sakseid skule 1928 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokoll for Straumsøy skule
L0001 Skuleprotokoll for Straumsøy skule 1922 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Håvik og Børsøy skular
L0001 Skuleprotokoll for Håvik og Børsøy skular 1892 - 1914 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Håvik og Børsøy skular 1915 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Spissøy skule
L0001 Skuleprotokoll for Spissøy skule 1921 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dagbøker, Dagbøker for Moster og Skimmeland krins
L0001 Dagbok for Moster og Otterøy skular 1892 - 1912 Første side
Dagbøker, Dagbøker for Foldrøy krins
L0001 Dagbok for Foldrøy, Spissøy, Otterøy og Rolfsnes 1887 - 1901 Første side
Dagbøker, Dagbøker for Sakseid krins
L0001 Dagbok for Sakseid og Spissøy skular m/karakterar 1870 - 1879 Første side
L0002 Dagbok for Sakseid, Spissøy og Børsøy skular 1880 - 1893 Første side