Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 48 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1216-Pa0013: Valestrand smørforening

R: Regnskap
Ra: Rekneskap
L0001 Kassabok for Valestrand smørforening 1874 - 1910 Første side

IKAH/1216-Pa0014: Valestrand skoglag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Valestrand skoglag 1901 - 1904 Første side Innhold

IKAH/1217-021: Valestrand kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1868 - 1906 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1906 - 1926 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1927 - 1937 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1942 - 1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1949 - 1957 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1957 - 1964 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1868 - 1919 Første side

IKAH/1217-211: Valestrand kommune. Skolestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker 1871 - 1908 Første side

IKAH/1217-231: Valestrand kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle skulekrinsar
L0001 Skuleprotokoll for Gramshaug, Haugsgjerd, Enstabøvoll, Bjørgen og Valen krinsar i Sveen prestegjeld 1863 - 1890 Første side Innhold
L0002 Skuleprotokoll for Økland, Otterøen, Fagerland og Vestvik krinsar i Finnås prestegjeld 1869 - 1896 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for 1. og 2. klasse ved Økland, Eikeland, Fagerland og Vestvik krinsar i Sveen prestegjeld 1897 - 1927 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Ørevik og Bjørgan krinsar i Sveen prestegjeld 1882 - 1923 Første side
L0006 Skoleprotokoll for Ørevik krins 1908 - 1922 Første side
L0007 Skuleprotokoll for 1. og 2. klasse ved Ørevik skule i Sveio prestegjeld 1938 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Ørevik skule 1957 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Enstabøvoll folkeskule 1913 - 1928 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Enstadbøvoll folkeskule 1925 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Eikeland skule 1928 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Eikeland skule i Sveio prestegjeld 1938 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fc: Avgangsvitnemålsprotokollar
L0001 Avgangsvitnemålprotokoll for Ørevik skule 1899 - 1912 Første side Innhold
L0002 Avgangsvitnemålprotokoll for Ørevik skule 1924 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker alle skulekredser
L0002 Dagsjournal for læreren i (Finnås) Sveens præstegjeld 1869 - 1890 Første side
L0004 Dagbok for læraren i Valestrand skolekommunen 1888 - 1904 Første side
L0005 Dagbok for læraren i skolekommunen 1890 - 1904 Første side
L0006 Dagbok for læraren i Økland og Vestviks kredser 1904 - 1918 Første side
L0009 Dagbok for Ørevik, Grevik og Viken kreds 1878 - 1893 Første side
L0010 Dagbok for Ørevik kreds 1893 - 1907 Første side

IKAH/1217-311: Valestrand kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Valestrand fattigstyre 1846 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Valestrand fattigstyre 1928 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1217-315: Valestrand kommune. Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker 1954 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1217-352: Valestrand kommune. Fiskermanntalsnemnda

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Korrespondanse
L0001 Korrespondanse 1941 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Manntal
Fa: Manntalslister
L0001 Mantalsliste 1939 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Rd: Restanselister
L0001 Restansebok. Manntalstrygd, sjuketrygd for fiskarar 1936 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Re: Kassabøker
L0001 Underkassabok. Premie for manntalstrygd og ulykkestrygd 1945 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1217-621: Valestrand kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for Valestrand jordstyre 1929 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0003 Postjournal for Valestrand jordstyre 1957 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1217-841.1: Valestrand kommune. Forsyningsnemnda

F: Register
Fa: Register
L0002/0001 Husstandsregister m.m.: Husdyrregister 1942 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister m.m.: Endring i registeret, dagliste 1948 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Auklandshamn 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Liereid 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Tittelsnes 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Valevåg 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1218a-021: Finnaas kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Møteboka for 1871 - 1882 manglar. Første side Innhold

IKAH/1221-021: Stord kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1838 - 1867 Møteboka er òg nytta som møteprotokoll for Stord soknestyre, Fitjar soknestyre og Valestrand soknestyre. Første side Innhold

IKAH/1221-181: Stord kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Stord og Valestrand herredskommisjon 1864 - 1869 Første side