Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 20 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1217-211: Valestrand kommune. Skolestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker 1871 - 1908 Første side

IKAH/1217-231: Valestrand kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle skulekrinsar
L0001 Skuleprotokoll for Gramshaug, Haugsgjerd, Enstabøvoll, Bjørgen og Valen krinsar i Sveen prestegjeld 1863 - 1890 Første side Innhold
L0002 Skuleprotokoll for Økland, Otterøen, Fagerland og Vestvik krinsar i Finnås prestegjeld 1869 - 1896 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for 1. og 2. klasse ved Økland, Eikeland, Fagerland og Vestvik krinsar i Sveen prestegjeld 1897 - 1927 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Ørevik og Bjørgan krinsar i Sveen prestegjeld 1882 - 1923 Første side
L0006 Skoleprotokoll for Ørevik krins 1908 - 1922 Første side
L0007 Skuleprotokoll for 1. og 2. klasse ved Ørevik skule i Sveio prestegjeld 1938 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Ørevik skule 1957 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Enstabøvoll folkeskule 1913 - 1928 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Enstadbøvoll folkeskule 1925 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Eikeland skule 1928 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Eikeland skule i Sveio prestegjeld 1938 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fc: Avgangsvitnemålsprotokollar
L0001 Avgangsvitnemålprotokoll for Ørevik skule 1899 - 1912 Første side Innhold
L0002 Avgangsvitnemålprotokoll for Ørevik skule 1924 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker alle skulekredser
L0002 Dagsjournal for læreren i (Finnås) Sveens præstegjeld 1869 - 1890 Første side
L0004 Dagbok for læraren i Valestrand skolekommunen 1888 - 1904 Første side
L0005 Dagbok for læraren i skolekommunen 1890 - 1904 Første side
L0006 Dagbok for læraren i Økland og Vestviks kredser 1904 - 1918 Første side
L0009 Dagbok for Ørevik, Grevik og Viken kreds 1878 - 1893 Første side
L0010 Dagbok for Ørevik kreds 1893 - 1907 Første side