Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 13 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Sveio kommune. Overformynderiet

Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1859 - 1877 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1863 - 1892 Første side
L0002a Mindre overformyndarrulle for Sveio overformynderi 1893 - 1919 Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1860 - 1874 Første side Innhold
Ruller og register, Store ruller, Store ruller
L0001 Stor rulle for Finnås overformynderi 1848 - 1860 Første side
L0002 Stor rulle for Finnås overformynderi 1860 - 1889 Første side
Ruller og register, Mindre ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1842 - 1881 Første side
L0002 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1863 - 1907 Første side
L0005/0001 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1865 - 1880 Første side Innhold
Ruller og register, Register til rullene, Register til rullene
L0001 Register til rulle for verje 1860 - 1889 Første side Innhold
L0002 Register til rulle for myndlingar 1860 - 1889 Første side Innhold
Skifte- og obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side Innhold
Regnskap, Kassabøker, Kassabøker
L0001 Kassabok for Finnås overformynderi 1859 - 1866 Første side