Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 13 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1216-812: Sveio kommune. Overformynderiet

F: Ruller
Fa: Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1859 - 1877 Første side
F: Ruller
Fb: Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1863 - 1892 Første side
L0002a Mindre overformyndarrulle for Sveio overformynderi 1893 - 1919 Første side

IKAH/1218a-812: Finnaas kommune. Overformynderiet

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Kronologisk ordna korrespondanse
Daa: Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1860 - 1874 Første side Innhold
F: Ruller og register
Fa: Store ruller
Faa: Store ruller
L0001 Stor rulle for Finnås overformynderi 1848 - 1860 Første side
L0002 Stor rulle for Finnås overformynderi 1860 - 1889 Første side
F: Ruller og register
Fb: Mindre ruller
Fba: Mindre ruller
L0001 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1842 - 1881 Første side
L0002 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1863 - 1907 Første side
L0005/0001 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1865 - 1880 Første side Innhold
F: Ruller og register
Fc: Register til rullene
Fca: Register til rullene
L0001 Register til rulle for verje 1860 - 1889 Første side Innhold
L0002 Register til rulle for myndlingar 1860 - 1889 Første side Innhold
G: Skifte- og obligasjonsprotokollar
Gb: Obligasjonsprotokollar
Gba: Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side Innhold
R: Regnskap
Rb: Kassabøker
Rba: Kassabøker
L0001 Kassabok for Finnås overformynderi 1859 - 1866 Første side