Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 61 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Sveio kommune. Valstyret

Manntalsprotokollar, Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1907 Første side Innhold
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1910 Første side Innhold
L0003 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1913 Første side Innhold
L0004 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1916 Første side Innhold

Sveio kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1851 - 1892 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1892 - 1913 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1913 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1929 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1955 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for kommunestyre 1963 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1964 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sveio kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0005 Møtebok 1862 - 1917 Første side

Sveio kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0002 Skuleprotokoll for Færås, Åse, Sveen og Eilerås krinsar 1874 - 1888 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for Sveio og Eilerås krinsar 1888 - 1904 Skuleprotokoll for Læraren i Sveens prestegjeld Sveio krins 1888-1904 Eilerås krins 1888-1895 Første side Innhold
L0004 Skuleprotokoll for Vikse og Eilerås krinsar 1890 - 1897 Skuleprotokoll for Læraren i Sveens prestegjeld Vikse krins 1890-1897 og Eilerås krins 1896-1897 Første side Innhold
L0009 Skuleprotokoll for Mølstre og Vikse omgangsskular 1863 - 1870 Første side Innhold
L0010 Skuleprotokoll for Mølstre og Vikse krinsskular 1863 - 1870 Første side Innhold
L0011 Skuleprotokoll for Mølstre, Vikse og Eltrevåg krinsskular 1871 - 1882 Første side Innhold
L0012 Skuleprotokoll for Mølstre, Vikse og Eltrevåg krinsskular 1874 - 1881 Første side Innhold
L0013 Skuleprotokoll for Mølstre, Eltrevåg og Vandaskog krinsar 1883 - 1902 Første side Innhold
L0017 Skuleprotokoll for Eilerås, Våge, Nordre Våge og Eilerås krinsskular 1862 - 1874 Første side Innhold
L0018 Skuleprotokoll for Nordre Våge, Eilerås, Våge og Vikse krinsskular 1870 - 1889 Første side Innhold
L0024 Skuleprotokoll for Bråtvedt og Kvalvåg krinsar 1862 - 1872 Første side Innhold
L0025 Skuleprotokoll for Bua, Lokna, Eltrevåg og Embersland krinsar 1874 - 1909 Første side Innhold
L0028 Skuleprotokoll for Tjernagel, Haukane, Lid, Rød, Tveita og Kvalvåg krinsar 1873 - 1896 Første side Innhold
L0029 Skuleprotokoll for Lid skule 1903 - 1915 Første side Innhold

Sveio kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Sveio fattigkommisjon 1862 - 1882 Første side Innhold

Sveio kommune. Overformynderiet

Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1859 - 1877 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1863 - 1892 Første side
L0002a Mindre overformyndarrulle for Sveio overformynderi 1893 - 1919 Første side

Mølster avholdslag

Medlemskap , Medlemsprotokoller
L0001 Medlemsprotokoll med medlemskontingent 1910 - 1916 Første side
L0002 Medlemsprotokoll 1910 - 1916 Første side
Lagsblad, Lagsblad
L0001 Hanskrive lagsblad "Fremsyn" 1914 - 1916 Første side
Rekneskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsbok 1911 - 1916 Første side

Lilloe, Kristian. Seminarlærar

Religionsanmerkninger , Religionsanmerkninger
L0001 Religionsanmerkninger K. Lilloi 1888 Stavinga av namnet kan vere båe Lilloi og Lilloe. Første side

Einstabøvoll meieri

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Einstabøvoll meieri 1899 - 1907 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Innmålingsbøker
L0001 Innmålingsbok A for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0002 Innmålingsbok B for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0003 Samandragsbok for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1906 - 1910 Første side
Rekneskap, Rekneskapsbøker
L0001 Rekneskap over småsalg ved Einstabøvoll meieri 1896 - 1910 Første side
L0002 Salgsbok for Einstabøvoll meieri 1897 - 1910 Første side
L0003/0001 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Bilag til rekneskaoet 1910 Første side
L0003/0002 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Ymse skriv til rekneskapet 1906 - 1909 Første side

Finnaas kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Møteboka for 1871 - 1882 manglar. Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold

Finnaas kommune. Fattigkommisjonen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås fattigkommisjon 1846 - 1882 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås fattigkommisjon 1846 - 1882 Første side Innhold