Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 42 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1216-211: Sveio kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0005 Møtebok 1862 - 1917 Første side

IKAH/1216-231: Sveio kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0002 Skuleprotokoll for Færås, Åse, Sveen og Eilerås krinsar 1874 - 1888 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for Sveio og Eilerås krinsar 1888 - 1904 Skuleprotokoll for Læraren i Sveens prestegjeld Sveio krins 1888-1904 Eilerås krins 1888-1895 Første side Innhold
L0004 Skuleprotokoll for Vikse og Eilerås krinsar 1890 - 1897 Skuleprotokoll for Læraren i Sveens prestegjeld Vikse krins 1890-1897 og Eilerås krins 1896-1897 Første side Innhold
L0005 Skuleprotokoll for Eilerås skule 1899 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Sveio skule 1904 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Sveio skule 1934 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Sveio skule 1938 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Mølstre og Vikse omgangsskular 1863 - 1870 Første side Innhold
L0010 Skuleprotokoll for Mølstre og Vikse krinsskular 1863 - 1870 Første side Innhold
L0011 Skuleprotokoll for Mølstre, Vikse og Eltrevåg krinsskular 1871 - 1882 Første side Innhold
L0012 Skuleprotokoll for Mølstre, Vikse og Eltrevåg krinsskular 1874 - 1881 Første side Innhold
L0013 Skuleprotokoll for Mølstre, Eltrevåg og Vandaskog krinsar 1883 - 1902 Første side Innhold
L0014 Skuleprotokoll for Vandaskog skule 1920 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Vandaskog skule 1933 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Vandaskog skule 1961 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Eilerås, Våge, Nordre Våge og Eilerås krinsskular 1862 - 1874 Første side Innhold
L0018 Skuleprotokoll for Nordre Våge, Eilerås, Våge og Vikse krinsskular 1870 - 1889 Første side Innhold
L0019 Skuleprotokoll for Vikse skule 1911 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for Vikse skule 1935 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Skuleprotokoll for Vikse skule 1953 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Skuleprotokoll for Vikse skule 1955 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Skuleprotokoll for Vikse skule 1960 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Skuleprotokoll for Bråtvedt og Kvalvåg krinsar 1862 - 1872 Første side Innhold
L0025 Skuleprotokoll for Bua, Lokna, Eltrevåg og Embersland krinsar 1874 - 1909 Første side Innhold
L0026 Skuleprotokoll for Bua skule 1910 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Skuleprotokoll for Bua skule 1948 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Skuleprotokoll for Tjernagel, Haukane, Lid, Rød, Tveita og Kvalvåg krinsar 1873 - 1896 Første side Innhold
L0029 Skuleprotokoll for Lid skule 1903 - 1915 Første side Innhold
L0030 Skuleprotokoll for Lid skule 1916 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Skuleprotokoll for Lid skule 1940 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Skuleprotokoll for Lid skule 1953 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Skuleprotokoll for Rød skule 1900 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Førde krins
L0001 Skuleprotokoll for Førde skule 1912 - 1934 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Førde skule 1935 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Læraren i Sveens skulekommune 1889 - 1901 Første side
L0003 Dagbok for Sveio skule 1901 - 1919 Første side
L0008 Dagbok for Læraren i Sveens skulekommune 1874 - 1893 Første side
L0009 Dagbok for Læraren i Sveens skulekommune 1882 - 1895 Første side
L0019 Dagbok for Læraren i Vikse krins 1891 - 1907 Første side
L0025 Dagbok for Læraren i Lie og Rød krinsar 1897 - 1907 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker. Førde skulekrins
L0002 Dagbok for læraren i Sveens prestegjeld, Førde og Brattstø skulekrinsar 1894 - 1914 Første side