Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 26 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-021: Fjelberg kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet i soknene i Fjelberg, Ølen og Vikebygd 1838 - 1905 Første side

IKAH/1215-021: Vikebygd kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møterbøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1902 - 1919 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1920 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1936 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Vedtaksbok for ordførar 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 1955 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1902 - 1918 Første side

IKAH/1215-231: Vikebygd kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Vikebygda skule 1898 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Ulvebne og Kirkekredsen skular 1914 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Aarvik skule 1916 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Øvrebø skule 1918 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Vik skule 1940 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Ove og Årvik krinsar 1892 - 1910 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Ove, Årvik og Oa krinsar 1910 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Vestre distrikt i Vikebygd sokn 1842 - 1869 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Vik skule 1954 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0004 Dagbok for Ove og Årvik krinsar 1892 - 1914 Første side

IKAH/1215-311: Vikebygd kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vikebygd fattigstyre 1890 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1215-621: Vikebygd kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vikebygd jordstyre 1921 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for VIkebygd jordstyre 1947 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournaler
L0001 Postjournal for Vikebygd jordstyre 1929 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Postjournal for Vikebygd jordstyre 1942 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Postjournal for Vikebygd jordstyre 1959 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.