Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 27 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-021: Fjelberg kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet i soknene i Fjelberg, Ølen og Vikebygd 1838 - 1905 Første side

IKAH/1215-021: Vikebygd kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møterbøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1902 - 1919 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1920 - 1936 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1936 - 1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Vedtaksbok for ordførar 1941 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 1946 - 1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 1955 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1902 - 1918 Første side

IKAH/1215-231: Vikebygd kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Vikebygda skule 1898 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Ulvebne og Kirkekredsen skular 1914 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Aarvik skule 1916 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Øvrebø skule 1918 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Vik skule 1940 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Ove og Årvik krinsar 1892 - 1910 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Ove, Årvik og Oa krinsar 1910 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Vestre distrikt i Vikebygd sokn 1842 - 1869 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Vik skule 1954 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0004 Dagbok for Ove og Årvik krinsar 1892 - 1914 Første side

IKAH/1215-311: Vikebygd kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vikebygd fattigstyre 1890 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1215-352: Vikebygd kommune. Fiskarmanntalsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for fiskarmanntalnemnda 1914 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1215-621: Vikebygd kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vikebygd jordstyre 1921 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for VIkebygd jordstyre 1947 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournaler
L0001 Postjournal for Vikebygd jordstyre 1929 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Postjournal for Vikebygd jordstyre 1942 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Postjournal for Vikebygd jordstyre 1959 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.