Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 63 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-021: Fjelberg kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 26.03.1838 - 22.02.1881 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg, Eid, Ølen og Bjoastrand 24.03.1900 - 15.08.1911 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg, Eid, Ølen og Bjoastrand 15.08.1911 - 13.04.1926 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg og Eid 15.05.1926 - 23.10.1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 24.04.1950 - 22.11.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap 11.04.1952 - 27.04.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyre 22.11.1955 - 09.12.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for kommunestyre 04.05.1960 - 21.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap 21.12.1964 - 30.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyre 25.01.1961 - 27.10.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for kommunestyre 11.12.1964 - 30.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Vedtaksbok for ordføraren
L0001 Vedtaksbok for ordføraren 1941 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet i soknene i Fjelberg, Ølen og Vikebygd 1838 - 1905 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1873 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1873 - 1897 Første side
L0003 Postjournal for formannskapet 1898 - 1910 Første side
L0004 Postjournal for formannskapet 1910 - 1914 Første side
E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna korrespondanse
L0002/0001 Deling. Prestegjeld. Sokner: Utskiljing av Huglo frå Fjelberg prestegjeld til Stord prestegjeld 1894 - 1898 Heile mappa er ikkje skanna. Inneheld mellom anna eit kart som ikkje er digitalisert. Første side
L0002/0002 Deling. Prestegjeld. Sokner: Fråskiljing av Bjostrand sokn. Avvikling. Oppgjer 1889 - 1903 Heile mappa er ikkje skanna. Første side
L0002/0003 Deling. Prestegjeld. Sokner: Deling av Fjelberg prestegjeld. Presteskyss 1949 - 1953 Heile mappa er ikkje skanna. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1213-142.1: Fjelberg kommune. Likningsnemnda. Fjelberg sokn

F: Likningsprotokollar
Fa: Likningsprotokollar med møtebøker
L0001 Likningsprotokoll for fattig-. skuleskatt og kommuneskatt med møtebok 1863 - 1892 Første side
L0002 Likningsprotokoll med møtebok 1902 - 1916 Første side

IKAH/1213-181: Fjelberg kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fjelberg herredskommisjon 1864 - 1869 Første side

IKAH/1213-213: Fjelberg kommune. Skulestyret. Eid sokn

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møterbok for Eid sokn skulestyre 1855 - 1910 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Eid sokn skulestyre 1890 - 1917 Første side

IKAH/1213-231: Fjelberg kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for skulane i Fjelberg sokn
L0001 Skuleprotokoll for søndre distrikt i Fjelberg sokn 1841 - 1855 Gardane: Sandvik, Åsbø, Svalland, Utbjoa, Steinsland, Dale, Eikås, Hetland, Apalvik, Grunnevåg, Rotvold Første side
L0002 Skuleprotokoll for skuledistriktet på Sydnesstranda 1849 - 1861 Gardane: Sundnes, Kjeka, Fatland, Svinevik, Sjøvangen og Arnevik med fleire Første side
L0003 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Fjelbergøy krinsar 1862 - 1876 Fatland krins 1862-1876, Aksdal krins 1874-1875 og Fjelbergøy krins 1874-1875. Inventarliste bak i boka. Første side
L0004 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Sjøvangen krinsar 1875 - 1894 Fatland krins 1875-1894, Aksdal krins 1876-1887 og Sjøvangen krins 1877-1894. Inventarliste bak i boka. Første side
L0005 Skuleprotokoll for Fatland og Sjøvangen krinsar 1896 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Fatland skule 1940 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Brekke og Aksdal krinsar 1885 - 1911 Brekke krins 1885-1909 og Brekke og Aksdal krinsar 1909-1911. Inventarliste bak i boka. Første side
L0008 Skuleprotokoll for Brekke skule 1913 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for skulane i Eid sokn
L0001 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1839 - 1849 Lille Brandvik, Tveit, Rossbø, Sørhuglen (Huglo), Eide, Sjo, Sætre og Kloster. Første side
L0002 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1855 - 1863 Inventarliste bak i boka. Første side
L0003 Skuleprotokoll for Huglo, Kyrkjekrinsen og Sætre krinsar 1873 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Tofte og Gravdal krinsar 1863 - 1877 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Tofte, Kyrkjekrinsen, Gravdal og Sætre krinsar 1878 - 1916 Tofte krins 1878-1916, Kyrkjekrinsen krins 1893-1909, Gravdal krins 1893-1894 og Sætre krins 1910-1916 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Sætre skule 1917 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Sætre skule 1920 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Sætre skule 1934 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Sjo skule 1911 - 1919 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Valen skule 1918 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Valen skule 1934 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for skulane i Ålund eller Ølen sokn
L0001 Skuleprotokoll for østre distrikt i Ålund eller Ølen sokn 1835 - 1861 Første side
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulane i Fjelberg sokn
L0002 Dagbok for Fatland, Aksdal og Sjøvangen krinsar 1882 - 1896 Første side
L0005 Dagbok for Brekke og Fjelbergøens krinsar 1873 - 1884 Første side
L0006 Dagbok for Brekke skule 1884 - 1896 Første side
L0007 Dagbok for Brekke og Aksdal krinsar 1897 - 1913 Første side