Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 40 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fjelberg kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 26.03.1838 - 22.02.1881 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg, Eid, Ølen og Bjoastrand 24.03.1900 - 15.08.1911 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg, Eid, Ølen og Bjoastrand 15.08.1911 - 13.04.1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg og Eid 15.05.1926 - 23.10.1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 24.04.1950 - 22.11.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap 11.04.1952 - 27.04.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyre 22.11.1955 - 09.12.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for kommunestyre 04.05.1960 - 21.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap 21.12.1964 - 30.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyre 25.01.1961 - 27.10.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for kommunestyre 11.12.1964 - 30.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna korrespondanse
L0002/0001 Deling. Prestegjeld. Sokner: Utskiljing av Huglo frå Fjelberg prestegjeld til Stord prestegjeld 1894 - 1898 Heile mappa er ikkje skanna. Inneheld mellom anna eit kart som ikkje er digitalisert. Første side
L0002/0002 Deling. Prestegjeld. Sokner: Fråskiljing av Bjostrand sokn. Avvikling. Oppgjer 1889 - 1903 Heile mappa er ikkje skanna. Første side
L0002/0003 Deling. Prestegjeld. Sokner: Deling av Fjelberg prestegjeld. Presteskyss 1949 - 1953 Heile mappa er ikkje skanna. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fjelberg kommune. Skulestyret. Eid sokn

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møterbok for Eid sokn skulestyre 1855 - 1910 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Eid sokn skulestyre 1890 - 1917 Første side

Fjelberg kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Fjelberg sokn
L0001 Skuleprotokoll for søndre distrikt i Fjelberg sokn 1841 - 1855 Gardane: Sandvik, Åsbø, Svalland, Utbjoa, Steinsland, Dale, Eikås, Hetland, Apalvik, Grunnevåg, Rotvold Første side
L0002 Skuleprotokoll for skuledistriktet på Sydnesstranda 1849 - 1861 Gardane: Sundnes, Kjeka, Fatland, Svinevik, Sjøvangen og Arnevik med fleire Første side
L0003 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Fjelbergøy krinsar 1862 - 1876 Fatland krins 1862-1876, Aksdal krins 1874-1875 og Fjelbergøy krins 1874-1875. Inventarliste bak i boka. Første side
L0004 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Sjøvangen krinsar 1875 - 1894 Fatland krins 1875-1894, Aksdal krins 1876-1887 og Sjøvangen krins 1877-1894. Inventarliste bak i boka. Første side
L0005 Skuleprotokoll for Fatland og Sjøvangen krinsar 1896 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Fatland skule 1940 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Brekke og Aksdal krinsar 1885 - 1911 Brekke krins 1885-1909 og Brekke og Aksdal krinsar 1909-1911. Inventarliste bak i boka. Første side
L0008 Skuleprotokoll for Brekke skule 1913 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Eid sokn
L0001 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1839 - 1849 Lille Brandvik, Tveit, Rossbø, Sørhuglen (Huglo), Eide, Sjo, Sætre og Kloster. Første side
L0002 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1855 - 1863 Inventarliste bak i boka. Første side
L0003 Skuleprotokoll for Huglo, Kyrkjekrinsen og Sætre krinsar 1873 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Tofte og Gravdal krinsar 1863 - 1877 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Tofte, Kyrkjekrinsen, Gravdal og Sætre krinsar 1878 - 1916 Tofte krins 1878-1916, Kyrkjekrinsen krins 1893-1909, Gravdal krins 1893-1894 og Sætre krins 1910-1916 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Sætre skule 1917 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Sætre skule 1920 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Sætre skule 1934 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Sjo skule 1911 - 1919 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Valen skule 1918 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Valen skule 1934 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Ålund eller Ølen sokn
L0001 Skuleprotokoll for østre distrikt i Ålund eller Ølen sokn 1835 - 1861 Første side

Fjelberg kommune. Overformynderiet

Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1858 - 1885 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle 1860 - 1883 Første side
L0002 Mindre overformyndarrulle 1881 - 1887 Første side