Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 30 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-213: Fjelberg kommune. Skulestyret. Eid sokn

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møterbok for Eid sokn skulestyre 1855 - 1910 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Eid sokn skulestyre 1890 - 1917 Første side

IKAH/1213-231: Fjelberg kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for skulane i Fjelberg sokn
L0001 Skuleprotokoll for søndre distrikt i Fjelberg sokn 1841 - 1855 Gardane: Sandvik, Åsbø, Svalland, Utbjoa, Steinsland, Dale, Eikås, Hetland, Apalvik, Grunnevåg, Rotvold Første side
L0002 Skuleprotokoll for skuledistriktet på Sydnesstranda 1849 - 1861 Gardane: Sundnes, Kjeka, Fatland, Svinevik, Sjøvangen og Arnevik med fleire Første side
L0003 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Fjelbergøy krinsar 1862 - 1876 Fatland krins 1862-1876, Aksdal krins 1874-1875 og Fjelbergøy krins 1874-1875. Inventarliste bak i boka. Første side
L0004 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Sjøvangen krinsar 1875 - 1894 Fatland krins 1875-1894, Aksdal krins 1876-1887 og Sjøvangen krins 1877-1894. Inventarliste bak i boka. Første side
L0005 Skuleprotokoll for Fatland og Sjøvangen krinsar 1896 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Fatland skule 1940 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Brekke og Aksdal krinsar 1885 - 1911 Brekke krins 1885-1909 og Brekke og Aksdal krinsar 1909-1911. Inventarliste bak i boka. Første side
L0008 Skuleprotokoll for Brekke skule 1913 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for skulane i Eid sokn
L0001 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1839 - 1849 Lille Brandvik, Tveit, Rossbø, Sørhuglen (Huglo), Eide, Sjo, Sætre og Kloster. Første side
L0002 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1855 - 1863 Inventarliste bak i boka. Første side
L0003 Skuleprotokoll for Huglo, Kyrkjekrinsen og Sætre krinsar 1873 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Tofte og Gravdal krinsar 1863 - 1877 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Tofte, Kyrkjekrinsen, Gravdal og Sætre krinsar 1878 - 1916 Tofte krins 1878-1916, Kyrkjekrinsen krins 1893-1909, Gravdal krins 1893-1894 og Sætre krins 1910-1916 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Sætre skule 1917 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Sætre skule 1920 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Sætre skule 1934 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Sjo skule 1911 - 1919 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Valen skule 1918 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Valen skule 1934 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for skulane i Ålund eller Ølen sokn
L0001 Skuleprotokoll for østre distrikt i Ålund eller Ølen sokn 1835 - 1861 Første side
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulane i Fjelberg sokn
L0002 Dagbok for Fatland, Aksdal og Sjøvangen krinsar 1882 - 1896 Første side
L0005 Dagbok for Brekke og Fjelbergøens krinsar 1873 - 1884 Første side
L0006 Dagbok for Brekke skule 1884 - 1896 Første side
L0007 Dagbok for Brekke og Aksdal krinsar 1897 - 1913 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker for skulane i Eid sokn
L0001 Dagsjournal med karakterar for vestre distrikt i Eid sokn 1863 - 1878 Første side
L0002 Dagbok for Kyrkjekrinsen og Huglo krinsar 1878 - 1890 Første side
L0003 Dagbok for Kyrkjekrinsen og Huglo krinsar 1891 - 1910 Første side
L0004 Dagbok for Kyrkjekrinsen og Huglo krinsar 1895 - 1919 Første side