Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 105 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1211-Pa0006: Privatarkivsamling fra gårder i Etne

Q: Eiendomsforvaltning, inventar
Qa: Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.
L0001/0001 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte/Kjøpekontrakt 1766 Første side
L0001/0002 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Vilkårsbrev 1813 Første side
L0001/0003 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte 1813 Første side
L0001/0004 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Kontrakt, kjøp av Nedre Sandvigen 1826 Første side
L0001/0005 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte, kjøp av Nedre Sandvigen 1828 Første side
L0001/0006 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Bygselbrev, festekontrakt for Nedre Sandvigen 1814 Første side

IKAH/1212-021: Skånevik kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for Skånevik formannskap
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 09.05.1857 - 25.10.1875 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 29.12.1875 - 19.02.1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 25.04.1889 - 29.01.1900 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 26.02.1900 - 29.01.1908 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 09.03.1908 - 29.12.1913 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 12.01.1914 - 15.01.1919 Første side Innhold
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 12.02.1919 - 18.02.1924 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 31.03.1924 - 14.12.1931 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 18.01.1932 - 15.11.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 13.12.1937 - 13.02.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Vedtaksbok for ordføraren 09.01.1941 - 28.04.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Vedtaksbok for ordføraren med formenn 31.01.1941 - 06.11.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 03.03.1947 - 18.03.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 18.03.1952 - 23.03.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 13.04.1956 - 28.02.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradsstyre 23.03.1959 - 09.04.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for heradsstyre 09.04.1962 - 29.12.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskapet 18.01.1949 - 28.01.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskapet 30.03.1953 - 31.07.1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskapet 26.09.1956 - 13.01.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskapet 25.01.1961 - 03.09.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskapet 03.09.1963 - 13.05.1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ad: Møtebøker for skatteutvalet/nemnda
L0001 Møtebok for skatteutvalet/nemnda| 1933 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for skatteutvalet/nemnda 1946 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker for Skånevik formannskap
L0001 Kopibok for formannskapet 1855 - 1891 Første side
L0002 Kopibok for formannskapet 1892 - 1901 Første side
L0003 Kopibok for formannskapet 1901 - 1908 Første side
L0004 Kopibok for formannskapet 1908 - 1916 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar for Skånevik formannskap
L0001 Postjournal for formannskapet 1861 - 1890 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1890 - 1900 Første side
L0003 Postjournal for formannskapet 1901 - 1908 Første side
L0004 Postjournal for formannskapet 1908 - 1915 Første side

IKAH/1212-142: Skånevik kommune. Likningskontoret

F: Likningsprotokollar
Fa: Likningsprotokollar for Skånevik likningskontor
L0001 Likningsprotokoll 1877 - 1882 Første side
L0003 Likningsprotokoll 1897 - 1902 Første side
L0004 Likningsprotokoll 1902 - 1906 Første side
L0007 Likningsprotokoll 1915 - 1919 Første side
F: Likningsprotokollar
Fb: Likningsprotokollar for statsskatt
L0001 Likningsprotokoll, statsskatt 1894 - 1905 Første side
L0002 Likningsprotokoll, statsskatt 1906 - 1914 Første side
L0003 Likningsprotokoll, statsskatt 1915 - 1916 Første side
L0004 Likningsprotokoll, statsskatt 1917 - 1920 Første side

IKAH/1212-211: Skånevik kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Skånevik skulestyre 1826 - 1897 Første side Innhold
L0001a Møtebok for Skånevik skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0002 Møtebok for Skånevik skulestyre 1868 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Skånevik skulestyre 1906 - 1917 Første side