Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 68 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Privatarkivsamling fra gårder i Etne

Eiendomsforvaltning, inventar, Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.
L0001/0001 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Skjøte/Kjøpekontrakt 1766 Første side
L0001/0002 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Vilkårsbrev 1813 Første side
L0001/0003 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Skjøte 1813 Første side
L0001/0004 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Kontrakt, kjøp av Nedre Sandvigen 1826 Første side
L0001/0005 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Skjøte, kjøp av Nedre Sandvigen 1828 Første side
L0001/0006 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Bygselbrev, festekontrakt for Nedre Sandvigen 1814 Første side

Skånevik kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for Skånevik formannskap
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1857 - 1875 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1875 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1889 - 1900 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1900 - 1908 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1908 - 1913 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1914 - 1919 Første side Innhold
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1919 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1924 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1932 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Vedtaksbok for ordføraren 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Vedtaksbok for ordføraren med formenn 1941 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1947 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 1952 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 1956 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradsstyre 1959 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for heradsstyre 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskapet 1949 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskapet 1953 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskapet 1956 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskapet 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskapet 1963 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Skånevik kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Skånevik skulestyre 1826 - 1897 Første side
L0001a Møtebok for Skånevik skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0002 Møtebok for Skånevik skulestyre 1868 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Skånevik skulestyre 1906 - 1917 Første side
Journalar og overgripande registre, Journalar for Skulestyret
L0001 Postjournal for Skånevik skulestyre 1889 - 1898 Første side
L0002 Postjournal for Skånevik skulestyre 1907 - 1912 Første side

Skånevik kommune. Barneskulane

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for krinsmøte og tilsynsutval
L0001 Alle krinsar 1868 - 1889 Første side
L0002 Skånevik krins 1917 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Skånevik, Løvik, Indrenes og Sunde krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1848 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Løvik krins 1850 - 1870 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skånevik, Indrenes og Sunde krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skånevik og Indrenes krinsar 1869 - 1878 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1901 - 1914 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1941 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Sævareide og Tungesvik m.fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1858 - 1873 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1862 - 1881 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Eikemo og Fjæra krinsar 1862 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Hauge, Bauge, og Ytre Matre krinsar 1892 - 1906 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Sævareide krins 1917 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Eikemo og Markhus m. fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Eikemo og Fjæra krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Eikemo, Fjæra, Sævareide, Bjørkestrand og Tungesvik krinsar 1873 - 1891 Første side