Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 38 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Skånevik kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Skånevik skulestyre 1826 - 1897 Første side
L0001a Møtebok for Skånevik skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0002 Møtebok for Skånevik skulestyre 1868 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Skånevik skulestyre 1906 - 1917 Første side
Journalar og overgripande registre, Journalar for Skulestyret
L0001 Postjournal for Skånevik skulestyre 1889 - 1898 Første side
L0002 Postjournal for Skånevik skulestyre 1907 - 1912 Første side

Skånevik kommune. Barneskulane

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for krinsmøte og tilsynsutval
L0001 Alle krinsar 1868 - 1889 Første side
L0002 Skånevik krins 1917 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Skånevik, Løvik, Indrenes og Sunde krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1848 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Løvik krins 1850 - 1870 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skånevik, Indrenes og Sunde krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skånevik og Indrenes krinsar 1869 - 1878 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1901 - 1914 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1941 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Sævareide og Tungesvik m.fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1858 - 1873 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1862 - 1881 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Eikemo og Fjæra krinsar 1862 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Hauge, Bauge, og Ytre Matre krinsar 1892 - 1906 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Sævareide krins 1917 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Eikemo og Markhus m. fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Eikemo og Fjæra krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Eikemo, Fjæra, Sævareide, Bjørkestrand og Tungesvik krinsar 1873 - 1891 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Eikemo, Rullestad, Markhus og Bjelland krinsar 1882 - 1896 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Eikemo, Kvandal og Bjelland krinsar 1896 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Markhus krins 1917 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Markhus, Rullestad og Mosnes krinsar 1899 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Åkra krins m. fl.
L0001 Skuleprotokoll for Åkra, Kalvik, Bjelland, Eintveit og Hillesdal krinsar 1862 - 1879 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Åkra, Kalvik, Bjelland og Hillesdal krinsar 1873 - 1883 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Åkervik krins 1925 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Hauge og Skarveland krinsar m. fl.
L0001 Skuleprotokoll for Hauge og Skarveland krinsar 1856 - 1875 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Toftekalven, Indre og Ytre Matre krinsar 1892 - 1910 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hauge skule 1920 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Baugstranda skule
L0001 Skuleprotokoll for Bauge, Furdal, Fatland og Rafdal skular 1912 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Furdal, Fatland og Baugstranda skular 1919 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Indre og Ytre Matre krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Indre og Ytre Matre skular 1910 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Matre skule 1961 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Holmedal krins m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Holmedal, Ølfarnes, Sunde, Lien, Toftekalven, Sandvik og Mortvedt krinsar 1872 - 1885 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Holmedal, Bauge og Mortvedt krinsar 1886 - 1911 Første side