Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 47 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1212-211: Skånevik kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Skånevik skulestyre 1826 - 1897 Første side Innhold
L0001a Møtebok for Skånevik skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0002 Møtebok for Skånevik skulestyre 1868 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Skånevik skulestyre 1906 - 1917 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Journalar for Skulestyret
L0001 Postjournal for Skånevik skulestyre 1889 - 1898 Første side
L0002 Postjournal for Skånevik skulestyre 1907 - 1912 Første side

IKAH/1212-231: Skånevik kommune. Barneskulane

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for krinsmøte og tilsynsutval
L0001 Alle krinsar 1868 - 1889 Første side
L0002 Skånevik krins 1917 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Skånevik, Løvik, Indrenes og Sunde krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1848 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Løvik krins 1850 - 1870 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skånevik, Indrenes og Sunde krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skånevik og Indrenes krinsar 1869 - 1878 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1901 - 1914 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1941 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Sævareide og Tungesvik m.fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1858 - 1873 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1862 - 1881 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Eikemo og Fjæra krinsar 1862 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Hauge, Bauge, og Ytre Matre krinsar 1892 - 1906 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Sævareide krins 1917 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Eikemo og Markhus m. fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Eikemo og Fjæra krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Eikemo, Fjæra, Sævareide, Bjørkestrand og Tungesvik krinsar 1873 - 1891 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Eikemo, Rullestad, Markhus og Bjelland krinsar 1882 - 1896 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Eikemo, Kvandal og Bjelland krinsar 1896 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Markhus krins 1917 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Markhus, Rullestad og Mosnes krinsar 1899 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Åkra krins m. fl.
L0001 Skuleprotokoll for Åkra, Kalvik, Bjelland, Eintveit og Hillesdal krinsar 1862 - 1879 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Åkra, Kalvik, Bjelland og Hillesdal krinsar 1873 - 1883 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Åkervik krins 1925 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fe: Skuleprotokollar for Hauge og Skarveland krinsar m. fl.
L0001 Skuleprotokoll for Hauge og Skarveland krinsar 1856 - 1875 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Toftekalven, Indre og Ytre Matre krinsar 1892 - 1910 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hauge skule 1920 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Ff: Skuleprotokollar for Baugstranda skule
L0001 Skuleprotokoll for Bauge, Furdal, Fatland og Rafdal skular 1912 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Furdal, Fatland og Baugstranda skular 1919 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fg: Skuleprotokollar for Indre og Ytre Matre krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Indre og Ytre Matre skular 1910 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Matre skule 1961 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fh: Skuleprotokollar for Holmedal krins m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Holmedal, Ølfarnes, Sunde, Lien, Toftekalven, Sandvik og Mortvedt krinsar 1872 - 1885 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Holmedal, Bauge og Mortvedt krinsar 1886 - 1911 Første side
G: Skuledagbøker
Ga: Dagbøker Skånevik krins
L0001 Dagbok for Skånevik krins 1890 - 1901 Første side
L0002 Dagbok for Skånevik krins 1902 - 1917 Første side
G: Skuledagbøker
Gb: Dagbøker Sævareide og Tungesvik krinsar
L0001 Dagbok for Sævareide og Tungesvik krinsar 1885 - 1896 Første side
L0002 Dagbok for Sævareide og Tungesvik krinsar 1897 - 1908 Første side
G: Skuledagbøker
Gc: Dagbøker Eikemo og Markhus krinsar
L0001 Dagbok for Markhus, Bjelland, Eikemo, Rullestad og Mosnes krinsar 1896 - 1911 Første side
G: Skuledagbøker
Ge: Dagbøker Hauge og Skarveland krinsar m. fl.
L0001a Dagbok for Tveten, Eritsland, Hauge, Toftekalven, Sandvik m/karakterar 1863 - 1883 Første side
L0002 Dagbok for Toftekalven, Bauge, Indre-, Ytre Matre og Fjeldhaugen krinsar 1891 - 1905 Første side
L0003 Dagbok for Hauge og Skarveland krinsar 1903 - 1914 Første side
G: Skuledagbøker
Gg: Dagbøker Indre og Ytre Matre
L0001 Dagbok for Indre og Ytre Matre, Røen, Sjøhus og Sunde krinsar 1904 - 1916 Første side