Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 20 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Etne kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1838 - 1861 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1861 - 1884 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1885 - 1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1893 - 1909 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1909 - 1919 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side

Etne kommune. Skulestyret

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok for Etne skulekommisjon 1841 - 1875 Første side
L0002 Møtebok for Etne skulestyre 1876 - 1913 Første side

Etne kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. og 3. krinsar og Engnes, Engelgjerde, Birkenes og Fjøsne krinsar 1862 - 1883 2. og 3. krins 1862-1867, Engnes krins 1868-1869, Engelgjerde krins 1870-1873, Birkenes krins 1874-1883 og Fjøsne krins 1875-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Birkenes, Fjøsne, brendeland, Aksdal, Gundegjerde og Nordstranden krinsar 1884 - 1919 Birkenes krins 1884-1916, Fjøsne krins 1884, Brendeland krins 1886-1915, Aksdal krins 1893-1895, Gundegjerde krins 1891-1910 og Nordstranden krins 1919 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Engelgjerde og Sørstranden krins med vidare 1848 - 1884 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Håland og Frette krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Frette og Håland krinsar 1847 - 1887 2. skuledistrikt 1847-1872, Frette krins 1873-1887 og Håland krins 1873-1887 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Frette og Håland krinsar 1888 - 1912 Inventarliste bak i boka Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Sande, Grønstad og Gundegjerde krinsar
L0001 Skuleprotokoll 3. skuledistrikt og Sande krins 1844 - 1883 3. skuledistrikt 1844-1866 og Sande krins 1864-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 6. skuledistrikt og Grønstad og Gundegjerde krinsar 1844 - 1892 6. skuledistrikt 1844-1866, Grønstad krins 1867-1892 og Gundegjerde krins 1866-1890 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Sørstranden krins
L0001 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1886 - 1901 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Enge krins
L0001 Skuleprotokoll for Etne og Enge faste skular 1857 - 1881 Etne faste skule 1857-1874 og Enge faste skule 1875-1881. Inventarliste bak i boka Første side
L0002 Skuleprotokoll for Enge og Rygg skular 1874 - 1892 Enge skule 1874-1892 og Rygg skule 1874-1875 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Enge skule 1882 - 1906 Første side

Etne kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0002 Møtebok for Etne fattigkommisjon 1876 - 1897 Første side