Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 71 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1211-021: Etne kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 28.02.1838 - 26.03.1861 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 26.03.1861 - 12.12.1884 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 05.01.1885 - 17.02.1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 02.03.1893 - 08.02.1909 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 30.03.1909 - 07.11.1919 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 03.01.1920 - 21.09.1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 09.11.1929 - 25.04.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 29.04.1938 - 06.06.1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 30.07.1941 - 21.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 30.07.1949 - 26.02.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 09.04.1953 - 16.02.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og heradsstyre 27.03.1956 - 03.09.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradsstyre 09.09.1959 - 23.10.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 24.10.1963 - 04.06.1966 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Utskrifter av møtebøkene
L0037/0001 Utskrifter av møtebøkene med vedlegg. Formannskapet: Utskrifter av møtebøkene med vedlegg. Formannskapet. Sak 109 - 162 03.07.1990 - 25.09.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037/0002 Utskrifter av møtebøkene med vedlegg. Formannskapet: Utskrifter av møtebøkene med vedlegg. Formannskapet. Sak 163 - 223 23.10.1990 - 11.12.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0002 Kopibok for formannskapet 1876 - 1901 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1858 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1858 - 1876 Første side
L0003 Postjournal for formannskapet 1876 - 1913 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side Innhold

IKAH/1211-121: Etne kommune. Heradskassen

R: Rekneskap
Ra: Kronologisk ordna årsrekneskaper
L0004/0001 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1951 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1952 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1954 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1955 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1956 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0011 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0012 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1211-181: Etne kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Etne herredskommisjon 1864 - 1870 Første side

IKAH/1211-211: Etne kommune. Skulestyret

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Etne skulekommisjon 1841 - 1875 Første side
L0002 Møtebok for Etne skulestyre 1876 - 1913 Første side
A: Møtebøker
Ab: Møtebøker. Eksamensnemnda
L0001 Eksamensprotokoll for Etne skulekommune 1873 - 1878 Første side Innhold
L0002 Eksamensprotokoll for Etne skulekommune 1878 - 1888 Første side
L0003 Eksamensprotokoll og årsprøvar 1901 - 1917 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Etne skulestyre 1890 - 1918 Første side
C: Journalar
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Etne skulestyre 1890 - 1915 Første side

IKAH/1211-231: Etne kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. og 3. krinsar og Engnes, Engelgjerde, Birkenes og Fjøsne krinsar 1862 - 1883 2. og 3. krins 1862-1867, Engnes krins 1868-1869, Engelgjerde krins 1870-1873, Birkenes krins 1874-1883 og Fjøsne krins 1875-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Birkenes, Fjøsne, brendeland, Aksdal, Gundegjerde og Nordstranden krinsar 1884 - 1919 Birkenes krins 1884-1916, Fjøsne krins 1884, Brendeland krins 1886-1915, Aksdal krins 1893-1895, Gundegjerde krins 1891-1910 og Nordstranden krins 1919 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Engelgjerde og Sørstranden krins med vidare 1848 - 1884 Første side
F: Protokollar
Fb: Skuleprotokollar for Håland og Frette krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Frette og Håland krinsar 1847 - 1887 2. skuledistrikt 1847-1872, Frette krins 1873-1887 og Håland krins 1873-1887 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Frette og Håland krinsar 1888 - 1912 Inventarliste bak i boka Første side
L0003 Skuleprotokoll for Håland skule 1913 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Frette skule 1915 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fc: Skuleprotokollar for Sande, Grønstad og Gundegjerde krinsar
L0001 Skuleprotokoll 3. skuledistrikt og Sande krins 1844 - 1883 3. skuledistrikt 1844-1866 og Sande krins 1864-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 6. skuledistrikt og Grønstad og Gundegjerde krinsar 1844 - 1892 6. skuledistrikt 1844-1866, Grønstad krins 1867-1892 og Gundegjerde krins 1866-1890 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Grønstad og Sande krinsar 1910 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Gundegjerde skule 1910 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fd: Skuleprotokollar for Sørstranden krins
L0001 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1886 - 1901 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1935 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.