Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 147 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Etne kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side

Fjelberg kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna korrespondanse
L0002/0001 Deling. Prestegjeld. Sokner: Utskiljing av Huglo frå Fjelberg prestegjeld til Stord prestegjeld 1894 - 1898 Heile mappa er ikkje skanna. Inneheld mellom anna eit kart som ikkje er digitalisert. Første side
L0002/0002 Deling. Prestegjeld. Sokner: Fråskiljing av Bjostrand sokn. Avvikling. Oppgjer 1889 - 1903 Heile mappa er ikkje skanna. Første side

Finnaas kommune. Valstyret

Manntal, Manntalsprotokollar
L0002 Manntal over røysteføre i Bremnes sokn 1901 Statsarkivet i Bergen har i 1986 registrert ein del arkivmateriale etter valstyret i Finnås i arkivet for Lensmannen i Finnås. Dette finst ved Statsarkivet. Første side Innhold
L0003 Manntal over røysteføre i Moster sokn 1901 Første side Innhold
L0004 Manntal over røysteføre i Bremnes sokn 1904 Første side Innhold
L0005 Manntal over røysteføre i Moster sokn 1904 Første side Innhold

Finnaas kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Møteboka for 1871 - 1882 manglar. Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1883 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1896 - 1908 Møteboka for 1909 - 1916 manglar. Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal 1838 - 1892 Første side Innhold
L0004 Postjournal 1914 - 1916 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0001 Korrespondanse / saker: Deling av Finnås fattigkommisjon 1871 Første side Innhold
L0001/0002 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1876 - 1879 Første side Innhold
L0001/0003 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1882 Første side Innhold
L0001/0004 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1890 - 1896 Første side Innhold
L0001/0005 Korrespondanse / saker: Sak: The Bremnes Gold Co. Ltd. 1900 Første side Innhold
L0001/0006 Korrespondanse / saker: Kapellkyrkje på Løkling 1906 - 1910 Første side Innhold
L0001/0007 Korrespondanse / saker: Gåsland kyrkjegard 1906 - 1908 Første side Innhold
L0001/0008 Korrespondanse / saker: Bygging av Spissøy skulehus 1909 - 1911 Første side Innhold
L0001/0009 Korrespondanse / saker: Komiteen for deling av Finnås herad. Ymse utgreiingar 1911 Første side Innhold
L0001/0010 Korrespondanse / saker: Historikk vedk. religion. Deler av ei udatert utgreeing Første side
L0001/0011 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1908 - 1912 Første side Innhold
L0001/0012 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1913 Første side Innhold
L0001/0013 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Indvær - Stokkabakken 1910 - 1915 Første side Innhold
L0001/0002 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Langevåg - Hillestvedt 1913 Første side Innhold
L0001/0003 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn 1909 - 1911 Første side Innhold
L0001/0004 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn 1913 - 1916 Første side Innhold
L0001/0005 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Mælandsvåg - Gilje 1907 - 1910 Første side Innhold
L0001/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Sønstabø - Olakjødn 1909 - 1914 Første side Innhold
L0002/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1898 - 1900 Første side Innhold
L0002/0002 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1901 - 1903 Første side Innhold
L0002/0003 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1904 - 1905 Første side Innhold
L0002/0004 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1906 Første side Innhold
L0002/0005 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1907 - 1909 Første side Innhold
L0002/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Våge - Nøkling 1898 Første side Innhold

Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Årsrekneskap, Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Utdrag av kommunerekneskapet 1904 - 1910 Første side Innhold

Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar
L0001 Likningsprotokoll for fattigskatten i Moster sokn 1873 - 1883 Første side Innhold
L0003 Likningsprotokoll for heradsskatten 1883 - 1885 Første side Innhold
L0006 Likningsprotokoll for heradsskatten 1898 - 1900 Første side
L0009 Likningsprotokoll for heradsskatten 1909 - 1911 Første side Innhold
Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0001 Likningsprotokollar for statsskatt 1894 - 1915 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side Innhold

Finnaas kommune. Skulestyret

Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse (litt for kvart år) 1885 - 1889 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1890 - 1892 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1894 - 1896 Første side Innhold
Barnelister, Barnelister
L0001 Barnelister 1893 For skulekrinsane/skulane i Finnås sjå arkivet etter kommunane Bremnes, Bømlo og Moster. Første side Innhold