Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 21 treff.

Visningsvalg:

Haugesund folkebibliotek


HABI/003: Christian Haaland

H: Dagbøker
Hi: Mannskapsbøker
01.08.1922 - 30.04.1927 Mannskapsbok for S/S Aztec, Christian Haalands rederi, Haugesund, august 1922 - april 1927. Tilgang kun etter personlig søknad via rederiarkivene.no Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
01.06.1917 - 31.12.1921 Mannskapsbok for SS Wascana, Christian Haalands rederi, Haugesund, fra juni 1917 til desember 1921. Første side Innhold
01.01.1917 - 31.07.1922 Mannskapsbok for S/S Aztec, Christian Haalands rederi, Haugesund, januar 1917 - juli 1922. Første side Innhold
30.09.1921 - 31.08.1925 Mannskapsbok for SS Wascana, Christian Haalands rederi, Haugesund, 30/09/1921 til 31/08/1925. Tilgjengelig kun via søknad til rederiarkivene.no Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
31.08.1925 - 31.12.1928 Mannskapsbok for SS Wascana, Christian Haalands rederi, Haugesund, 31/08/1925 til 31/12/1928. Tilgjengelig kun via søknad til rederiarkivene.no Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
01.05.1927 - 30.11.1933 Mannskapsbok for S/S Aztec, Christian Haalands rederi, Haugesund, mai 1927 - november 1933. Tilgang kun etter personlig søknad via rederiarkivene.no Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
01.08.1929 - 31.12.1933 Mannskapsbok for MS Nyhorn, Christian Haalands rederi, Haugesund, august 1929 til desember 1933. Tilgjengelig kun etter søknad via rederiarkivene.no Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
01.01.1929 - 31.01.1931 Mannskapsbok for SS Wascana, Christian Haalands rederi, Haugesund, fra 01/01/1929 til 31/01/1931. Kun tilgjengelig etter personlig søknad via rederiarkivene.no Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
01.01.1931 - 31.12.1934 Mannskapsbok for MT Nyholt, Christian Haalands rederi, Haugesund, januar 1931 til desember 1934. Kun tilgjengelig etter søknad via rederiarkivene.no Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
01.01.1934 - 31.05.1937 Mannskapsbok for M/S Nyhorn, Christian Haalands rederi, Haugesund, januar 1934 - mai 1937. Tilgjengelig kun etter søknad via rederiarkivene.no Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
13.10.1938 - 20.04.1942 Mannskapsbok for M/S Ida Bakke, Christian Haalands rederi, Haugesund, 1938-1942. Tilgang kun etter personlig søknad via rederiarkivene.no Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
01.05.1942 - 31.12.1944 Mannskapsbok for M/S Ida Bakke, Christian Haalands rederi, Haugesund, 1942-1944. Tilgang kun etter personlig søknad via rederiarkivene.no Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

HABI/004: Knut Knutsen O.A.S.

- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
H: Dagbøker
Ha: Dekksdagbøker
- 02.07.1905 - 01.09.1905 Dekksdagbok for DS Vibran, Knut Knutsen O.A.S. rederi, 02/07/1905 - 01/09/1905. Materialet er i svært dårlig stand og kun delvis lesbart. Første side
- 01.02.1908 - 26.09.1909 Dekksdagbok for DS Vibran, Knut Knutsen O.A.S. rederi, Haugesund, 02/1908 - 09/1909. Materialet er i svært dårlig stand og bare delvis leselig. Første side
R: Regnskap
Rb: Hovedbokføring
- 01.02.1911 - 30.12.1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. , Haugesund, 01/02/1911 - 30/12/1913. Ingen tilgang
R: Regnskap
Rc: Sideordnet bokføring
Rca: Kassabøker og regnskap fra skipene, kapteinsregnskap
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS Leif, rederi Knut Knutsen O.A.S., Haugesund, 1906-1912. I mappen er også regnskap for DS Leifs saltsildforretning fra 1911. Ingen tilgang
- 07.02.1911 - 31.12.1915 Kassabok DS INGEBORG, Knut Knutsen O.A.S. rederi, 07/02/1911 - 31/12/1915. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs saltsildforretning fra s. 27 1915-1916. Ingen tilgang
- 01.01.1911 - 02.06.1914 Kassabok DS Almar, Knut Knutsen O.A.S. rederi, Haugesund, 01/01/1911 - 02/06/1914. Ingen tilgang

HABI/010: Haugesund Dampskipselskap

R: Regnskap
Rb: Hovedbokføring
Rba: Aktieprotokoller
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side

HABI/012: Hullsyndikatet

- 01.01.1920 - 31.12.1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. Første side