Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Riksarkivaren, skriftserie
19 Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005) Første side Innhold
Enkeltstående publikasjoner utgitt av Arkivverket
- Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992) Første side Innhold
Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
- Personregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Saksregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 Første side Innhold