Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19 treff.

Visningsvalg:

IKA Trøndelag


Verdal kommune, omgangsskolen

Personmateriale, Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoll for Vinne, Vuku og Stiklestad sogn 1851 - 1857 Første side

Grong kommune I, fattigstyret

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlings - og regnskapsprotokoll for Røyrvik sogn 1880 - 1901 Første side

Snillfjord kommune, Tannvik skole

Personmateriale, Karakterprotokoller, skoleprotokoller, hovedbøker
L0003 Hovedbok (karakterprotokoll) for Tannvik, Ven, Vuttudal og Aa krets 1863 - 1917 Første side

Snillfjord kommune, fattigstyre/forsorgstyre/sosialstyre

Personmateriale, Manntallsprotokoller/fortegnelse over understøttede
L0002 Fortegnelse over understøttede 1900 - 1923 Første side

Glåmos kommune, Søndre Rugeldal/Glåmos skole

Elevarbeid, Skoleaviser
L0001 Solstrålen 1944 - 1947 Første side
L0002 Fjell-luren 1945 - 1947 Første side

Røros kommune I, fattigkommisjonen/fattigstyret

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0004 Møtebok 1870 - 1885 Første side

Malvik kommune, Bjørnstad skolekrets

Fravær, karakterer, klasselister, Klassedagbøker/skoleprotokoller
L0001 Hovedprotokoll 1876 - 1907 Første side

Mosvik smørlag

Regnskap, Dagbokføring, Kassadagbøker/kassajournaler/kassamemorialer
L0001 Kassabok 1948 - 1956 Første side

Lærer Ingebrigt O. Grøtte (Oppdal)

Dagbøker
L0001 Dagbok 1755 - 1870 Første side
L0002 Dagbok 1811 - 1870 Første side

Frosta Branntrygdelag

Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1838 - 1914 Første side

Frosta hesteforsikringsselskap

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1890 - 1933 Første side

Frosta telefonsamlag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1897 - 1942 Første side
L0002 Møtebok 1942 - 1945 Første side

Frosta damptreskelag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1876 - 1924 Første side

Fellesforretningen i Melhus

Regnskap, Dagbokføring, Kassadagbøker
L0001 Kassabok 1913 - 1919 Første side

Nesset arbeiderforening

Journaler og overgripende registre
L0001 Dagbok 1943 - 1968 Første side

Nordli snøbillag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1951 - 1956 Første side