Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 22 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/PA-2413: Arendals Fossekompani

X: Egenproduserte trykksaker
X01: Årsberetninger/årsrapporter
L0001/0001 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning over selskapets drift for året 1911. Balansekonto og gevinst- og tapskonto 1911 1911 Første side Innhold
L0001/0002 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning om selskapets drift i 1912. Balansekonto og gevinst- og tapskonto 1912 1912 Første side Innhold
L0001/0003 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning om selskapets drift i 1913. Balanse og gevinst- og tapskonto 1913 1913 Første side Innhold
L0001/0004 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning om selskapets drift i 1914. Balanse og gevinst- og tapskonto 1914 1914 Første side Innhold
L0001/0005 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning om selskapets drift i 1915. Gevinst- og tapskonto og balansekonto 1915 1915 Første side Innhold
L0001/0006 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning om selskapets drift i 1916. Gevinst- og tapskonto og balansekonto 1916 1916 Første side Innhold
L0001/0007 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Gevinst- og tapskonto og balansekonto samt beretning om selskapets drift 1917 - 1918 1917 - 1918 Første side Innhold
L0001/0008 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Årsberetning og regnskap 1919 - 1927 1919 - 1927 Første side Innhold
L0001/0009 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Årsberetning og regnskap 1928 - 1935 1928 - 1935 Første side Innhold
L0001/0010 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Årsberetning og regnskap 1936 - 1942 1936 - 1942 Første side Innhold
L0001/0011 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Regnskap 1943 - 1944 1943 - 1944 Første side Innhold
L0001/0012 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning, regnskap 1945 - 1962 1945 - 1962 Første side Innhold
L0001/0013 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning og regnskap 1963 - 1970 1963 - 1970 Første side Innhold
L0001/0014 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning og regnskap 1971 - 1979 1971 - 1979 Første side Innhold
L0001/0015 Beretninger, regnskap, balansekonto, gevinst- og tapskonto: Beretning og regnskap 1980 - 1987 1980 - 1987 Første side Innhold
L0002/0001 Årsberetninger/årsrapporter: Årsberetning 1988 - 1995 1988 - 1995 Første side Innhold
L0002/0002 Årsberetninger/årsrapporter: Årsrapporter 1996 - 2000 1996 - 2000 Første side Innhold
L0002/0003 Årsberetninger/årsrapporter: Årsrapporter 2001 - 2005 2001 - 2005 Første side Innhold
L0002/0004 Årsberetninger/årsrapporter: Årsrapporter 2006 - 2010 2006 - 2010 Første side Innhold
L0002/0005 Årsberetninger/årsrapporter: Årsrapporter 2011 - 2015 2011 - 2015 Første side Innhold
L0003/0001 Årsrapporter 2016 - 2020: Årsrapporter 2016 - 2019 og "Samfunnsansvar og bærekraft 2019" 2016 - 2019 Første side Innhold
L0003/0002 Årsrapporter 2016 - 2020: Reports 2020 2020 Første side Innhold