Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 71 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/RAFA-6952: Forsvarets Overkommando. 2. kontor. Arkiv 8.1. Mottakersentralen FDE og FO.II

P: Personalforvaltning
Pa: Register
L0001 AA/Å - Andvig 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0002 Angell - Beylegaard 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0003a Bibbo - Brauther 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0003b Brechan - Bærum 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0004 Bø - Døvle 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0005a Eagleson - Ericson 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0005b Eriksen - Fjellvang 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0006 Fjerdingstad - Græssmann 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0007 Grødal - Hanøy 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0008 Haraldsen - Holone 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0009 Holme - Jensrud 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0010 Jenssen - Jøsevold 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0011 Kåen - Kristiansen 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0012 Kristoffersen - Lindstedt 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0013 Lindstrøm - Midtgård 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0014 Mjåland - Nilseng 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0015 Nilsen - Oxaas 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0016 Paale - Rixon 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0017 Roald - Sirevaag 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0018 Sivertsen - Storli 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0019 Storm - Thoreby 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0020 Thoren - Vivik 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0021 Vognstrønen - Øysteinsen 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
L0022 Avdøde personer med etternavn: Aa - Ø 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia Første side
P: Personalforvaltning
Pb: Registreringsskjemaer
Pba: Over Nordsjøen
L0001 Flyktninger over Nordsjøen samt norske borgere ankommet fra Norge eller diverse tredjeland før 15. januar 1941. 1940 - 1945 Norske borgere med opphold i Storbritannia før 9.4.1940 - Nordmenn ankommet til Storbritannia i tidsrommet 9.4.1940 - 15.1.1941 - Flyktninger ankommet over Nordsjøen (ekspedisjon nr. 1-4) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 5-35) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 36-65) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 66-98) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 99-125) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 126-150) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 151-175) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 176-205) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 206-240) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 241-255) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 256-280) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Flyktninger ankommet over Nordsjøen (Ekspedisjon nr. 281-306) 1940 - 1945 Tillegg: Liten protokoll over flyktninger ankommet Shetland i tidsrommet 1.1.1943 - 5.5.1945. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
P: Personalforvaltning
Pb: Registreringsskjemaer
Pbb: Flyktninger fra Lofoten
L0001 Flyktninger fra Lofoten 1940 - 1945 Svolvær, Reine og Moskenes Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
P: Personalforvaltning
Pb: Registreringsskjemaer
Pbc: Flyktninger fra Måløy, Sørøya og Svalbard
L0001 Flyktninger fra Måløy og Sørøya 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Flyktninger fra Sørøya og Svalbard 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Flyktninger fra Svalbard 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
P: Personalforvaltning
Pb: Registreringsskjemaer
Pbd: Flyktninger og sjøfolk til Storbritannia og Canada fra diverse land og områder
L0001 Diverse flyktninger 1940 - 1945 Flyktninger til Storbritannia fra Bjørnøya og Tyskland - Nordmenn overført fra britisk tjeneste - "B- og C-folk" - Flyktninger til Storbritannia fra diverse land Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Flyktninger via Toronto 1940 - 1945 Flyktninger via Toronto ordnet alfabetisk på etternavn: A/Å - P Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Flyktninger via Toronto og Sjøfølk. Gruppe "A". 1940 - 1945 Flyktninger via Toronto ordnet alfabetisk på etternavn: R - Ø ; Sjøfolk (gruppe A) ordnet alfabetisk: A/Å - Em Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Sjøfølk. Gruppe "A". 1940 - 1945 Sjøfolk (gruppe A) ordnet alfabetisk: En - J Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Sjøfølk. Gruppe "A". 1940 - 1945 Sjøfolk (gruppe A) ordnet alfabetisk: K - Ra Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Sjøfølk. Gruppe "A" og Gruppe "B" 1940 - 1945 Sjøfolk (gruppe A) ordnet alfabetisk: Re - Ø ; Sjøfolk (gruppe B) ordnet alfabetisk: A/Å - H Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Sjøfølk. Gruppe "B" 1940 - 1945 Sjøfolk (gruppe B) ordnet alfabetisk: J - Ø samt deporterte Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Flyktninger ankommet via Sverige og Sovjetunionen ("Jorda rundt") 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
P: Personalforvaltning
Pb: Registreringsskjemaer
Pbe: Flyktninger ankommet Storbritannia med fly fra Sverige
L0001a Flyktninger ankommet med fly fra Stockholm 1941 - 1945 A inkl. Aa / Å Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001b Flyktninger ankommet med fly fra Stockholm 1941 - 1945 Ba - Bje Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.