Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 42 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


OBA/A-20045: Fattigvesenet

Fb: Hjemstavnsregistre
L0001 Hjemstavnsregister 1881 Første side Innhold
L0002 Hjemstavnsregister 1882 Første side Innhold
L0003 Hjemstavnsregister 1883 Første side Innhold
L0004 Hjemstavnsregister 1884 Første side Innhold
L0005 Hjemstavnsregister 1885 Første side Innhold
L0006 Hjemstavnsregister 1886 Første side Innhold
L0007 Hjemstavnsregister 1887 Første side Innhold
L0008 Hjemstavnsregister 1888 Første side Innhold
L0009 Hjemstavnsregister 1889 Første side Innhold
L0010 Hjemstavnsregister 1890 Første side Innhold
L0011 Hjemstavnsregister 1891 Første side Innhold
L0012 Hjemstavnsregister 1892 Første side Innhold
L0013 Hjemstavnsregister 1893 Første side Innhold
L0014 Hjemstavnsregister 1894 Første side Innhold
L0015 Hjemstavnsregister 1895 Første side Innhold
L0016 Hjemstavnsregister 1896 Første side Innhold
L0017 Hjemstavnsregister 1897 Første side Innhold
L0018 Hjemstavnsregister 1898 Første side Innhold
L0019 Hjemstavnsregister 1899 Første side Innhold
L0020 Hjemstavnsregister 1900 Første side Innhold
L0021 Hjemstavnsregister 1901 Første side Innhold
L0022 Hjemstavnsregister 1903 Første side Innhold
L0023 Hjemstavnsregister 1904 Første side Innhold
L0024 Hjemstavnsregister 1905 Første side Innhold
L0025 Hjemstavnsregister 1906 Første side Innhold
L0026 Hjemstavnsregister 1907 Første side Innhold
L0027 Hjemstavnsregister 1908 Første side Innhold
L0028 Hjemstavnsregister 1909 Første side Innhold
L0029 Hjemstavnsregister 1910 Første side Innhold
L0030 Hjemstavnsregister 1911 Første side Innhold
L0031 Hjemstavnsregister 1912 Første side Innhold
L0032 Hjemstavnsregister 1913 Første side Innhold
L0033 Hjemstavnsregister 1914 Første side Innhold
L0034 Hjemstavnsregister 1915 Første side Innhold
L0035 Hjemstavnsregister 1916 Første side Innhold
H: Kontoret for utsatte
Hd: Kontoret for utsatte, 3. avdeling
L0001 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-644 1865 - 1879 Første side Innhold
L0002 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-812 1879 - 1887 Første side Innhold
L0003 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500 1887 - 1897 Første side Innhold
L0004 Manntallsprotokoll. Mnr. 501-1000 1887 - 1897 Første side Innhold
L0005 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500 1897 - 1910 Første side Innhold
L0006 Manntallsprotokoll. Mnr. 501-1000 1897 - 1910 Første side Innhold
L0007 Manntallsprotokoll. Mnr. 1001-1604 1897 - 1910 Mnr. 1591-1604 er blanke. Første side Innhold