Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 50 treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


FMFB/A-1006: Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark

A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Aa: Forhandlingsprotokoller for kretsstyre
L0001 Forhandlingsprotokoll 1935 - 1947 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1948 - 1974 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Protokollen er klausulert. For å se i denne ta kontakt med Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Forhandlingsprotokoll 1975 - 1981 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Forhandlingsprotokoll 1982 - 1994 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Ab: Forhandlingsprotokoller for representantskap
L0005 Møteprotokoll for kretsmøterepresentanter 1961 - 1977 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0006 Journal for kretsstyremedlemmer 1949 - 1951 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side
A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Ac: Arbeidsgrupper
L0007 Dagbok for husflidsstuen 1934 - 1935 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
L0008 Journal for inn- og utgåtte brev 1938 - 1944 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0009 Journal for inn- og utgåtte brev 1947 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side
E: Korrespondanse og korrespondanse
Ea: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk
L0010 Korrespondanse og saksdokumenter 1939 - 1946 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller og dokumenter som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Korrespondanse og saksdokumenter 1941 - 1954 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller og dokumenter som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1007: Frakfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1946 - 1998 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1008: Hakkstabben-Altneset sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1947 - 1960 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1961 - 1981 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møteprotokoll 1981 - 1991 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møteprotokoll 1992 - 2007 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1009: Komagfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1956 - 1999 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1010: Loppa sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Styreprotokoll 1946 - 1976 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Styreprotokoll 1976 - 1986 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1011: Slotten sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1948 - 1969 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold

FMFB/A-1012: Store Lerresfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1968 - 2001 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1013: Talvik sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1952 - 1953 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold

FMFB/A-1014: Vinna og Hønseby sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1952 - 1976 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møteprotokoll 1976 - 1992 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1035: Porsa sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1946 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1946 - 1962 Første side Innhold
L0003 Møteprotokoll 1963 - 1982 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møteprotokoll 1982 - 1994 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møteprotokoll 1994 - 2004 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1056: Tappeluft sanitetsforening

A: Møtebøker
L0001 Møteprotokoll 1947 - 1996 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1060: Vadsø sanitetsforening

A: Møtebøker, årsberetninger
Aa: Møtebøker, styret
L0001 Møtebok 1945 - 1952 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1952 - 1964 Første side Innhold
L0052 Møtebok 1965 - 1990 Arkivmateriale etter Vadsø sanitetsforening inneholder sensitive opplysninger som kan knyttes til bestemte personer eller familier. Derfor skjermes noen deler av arkivet fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0053 Møtebok 1990 - 2006 Arkivmateriale etter Vadsø sanitetsforening inneholder sensitive opplysninger som kan knyttes til bestemte personer eller familier. Derfor skjermes noen deler av arkivet fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, årsberetninger
Ab: Møtebøker, "Yngres avdeling"
L0003 Møtebok 1955 - 1958 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1957 - 1960 Årene 1959-1960 mangler i protokollen Første side Innhold
L0054 Møtebok 1958 - 1966 Året 1964 mangler i protokollen Første side Innhold
A: Møtebøker, årsberetninger
Ac: Møteprotokoll, forening "Nybygget, Oscarsgt. 20"
L0005 Møteprotokoll 1947 - 1954 Første side Innhold
C: Journaler
L0007 Innføringsjournal (innskrivningsjournal) for fødehjemmet 1961 - 1965 Vadsø sanitetsforening drev fødestue med lønnet jordmor og lege som den eneste sanitetsforeningen i Finnmark. Fødehjemmet var i drift i perioden 1946-1966. Innskrivningsjournalen 1961-1965 er unntatt fra offentligheten. For å kunne se i denne må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1121: Sandland sanitetsforening

A: Møtebøker
L0001 Møteprotokoll 1948 - 1973 Møteprotokoller er unntatt fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møteprotokoll 1974 - 1995 Møteprotokoller er unntatt fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møteprotokoll 1995 - 2005 Møteprotokoller er unntatt fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møteprotokoll 2005 - 2012 Møteprotokoller er unntatt fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
P: Medlemmer
L0005 Medlemsbok 1946 - 1947 Første side Innhold

FMFB/A-1200: Øksfjord sanitetsforening

Aa: Møtebøker
L0001 Møteprotokoll 1946 - 1963 Øksfjord sanitetsforening ble stiftet 19. mars 1919. Arkivet etter Øksfjord sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016. Arkivet består av arkivmateriale fra 1946. Arkivmateriale før dette gikk tapt under krigen. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1964 - 1986 Øksfjord sanitetsforening ble stiftet 19. mars 1919. Arkivet etter Øksfjord sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016. Arkivet består av arkivmateriale fra 1946. Arkivmateriale før dette gikk tapt under krigen. Første side Innhold
L0003 Møteprotokoll 1987 - 2006 Øksfjord sanitetsforening ble stiftet 19. mars 1919. Arkivet etter Øksfjord sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016. Arkivet består av arkivmateriale fra 1946. Arkivmateriale før dette gikk tapt under krigen. Første side Innhold

FMFB/A-1201: Kvalsund sanitetsforening

A: Møtebøker
L0001 Møteprotokoll 1988 - 2010 Arkivet etter Kvalsund sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016. Arkivet består av arkivmateriale fra 1988. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 2010 - 2013 Arkivet etter Kvalsund sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek november 2016. Arkivet består av arkivmateriale fra 1988. Første side Innhold

FMFB/A-1202: Vestre Jakobselv sanitetsforening

P: Medlemmer
L0001 Medlemskapsbok 1954 - 1995 Arkivet etter Vestre Jakobselv sanitetsforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek mai 2017 . Arkivleveringen omfatter regnskapsmateriale og medlemsbok. Første side Innhold