Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 152 treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


FMFB/A-1006: Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark

A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Aa: Forhandlingsprotokoller for kretsstyre
L0001 Forhandlingsprotokoll 1935 - 1947 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1948 - 1974 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Protokollen er klausulert. For å se i denne ta kontakt med Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Forhandlingsprotokoll 1975 - 1981 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Forhandlingsprotokoll 1982 - 1994 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Ab: Forhandlingsprotokoller for representantskap
L0005 Møteprotokoll for kretsmøterepresentanter 1961 - 1977 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0006 Journal for kretsstyremedlemmer 1949 - 1951 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side
A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Ac: Arbeidsgrupper
L0007 Dagbok for husflidsstuen 1934 - 1935 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
L0008 Journal for inn- og utgåtte brev 1938 - 1944 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0009 Journal for inn- og utgåtte brev 1947 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side
E: Korrespondanse og korrespondanse
Ea: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk
L0010 Korrespondanse og saksdokumenter 1939 - 1946 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller og dokumenter som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Korrespondanse og saksdokumenter 1941 - 1954 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller og dokumenter som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1007: Frakfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1946 - 1998 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1008: Hakkstabben-Altneset sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1947 - 1960 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1961 - 1981 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møteprotokoll 1981 - 1991 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møteprotokoll 1992 - 2007 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1009: Komagfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1956 - 1999 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1010: Loppa sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Styreprotokoll 1946 - 1976 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Styreprotokoll 1976 - 1986 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1011: Slotten sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1948 - 1969 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold

FMFB/A-1012: Store Lerresfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1968 - 2001 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1013: Talvik sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1952 - 1953 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold

FMFB/A-1014: Vinna og Hønseby sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1952 - 1976 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møteprotokoll 1976 - 1992 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1016: Vadsø Fiskarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoll for styremøtene 1926 - 1952 Vadsø Fiskarlag ble stiftet 14. november 1926 som et lokallag for fiskere i Vadsø. Lagets formål er å styre fiskerinæringens utvikling til fiskernes og kystbefolkningens beste. Laget ledes av et styre med 5 medlemmer som velges i årsmøte. Vadsø Fiskarlag er tilsluttet Fiskarlaget Nord, som er regionlag for fiskere i Finnmark og Troms. Fylkingen har totalt 55 lokallag fordelt på begge fylkene. Fiskarlaget Nord tilsluttet Norges Fiskarlag. Arkivet til Vadsø Fiskarlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010. Første side Innhold

FMFB/A-1017: Vadsø Fiskersamvirkelag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Styret
L0001 Forhandlingsprotokoll 1940 - 1962 Vadsø Fiskersamvirkelag ble stiftet 4. september 1940 da det ble avholdt et konstituerende møte i Folkets Hus. Møtet var sammenkalt av et utvalgt som var oppnevnt av styret i Vadsø Fiskarlag og fiskeriinspektør Skotnes. Utvalget hadde foretatt forhåndstegning av medlemmer til samvirkelaget. Av disse var det 24 til stede. Aldrik Seppelæ ble valgt til formann og Bjarne Ballo som sekretær. Vadsø Fiskersamvirkelag var en sammenslutning av fiskere. Lagets formål var tilvirkning og omsetning av medlemmenes fangst og produkter. Arkivet til Vadsø Fiskersamvirkelag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010. Første side
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Årsmøtet
L0002 Kopi av årsmøteprotokoll 1944 - 1960 Vadsø Fiskersamvirkelag ble stiftet 4. september 1940 da det ble avholdt et konstituerende møte i Folkets Hus. Møtet var sammenkalt av et utvalgt som var oppnevnt av styret i Vadsø Fiskarlag og fiskeriinspektør Skotnes. Utvalget hadde foretatt forhåndstegning av medlemmer til samvirkelaget. Av disse var det 24 til stede. Aldrik Seppelæ ble valgt til formann og Bjarne Ballo som sekretær. Vadsø Fiskersamvirkelag var en sammenslutning av fiskere. Lagets formål var tilvirkning og omsetning av medlemmenes fangst og produkter. Arkivet til Vadsø Fiskersamvirkelag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010. Første side

FMFB/A-1027: Vadsø Arbeiderforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Styreprotokoll 1880 - 1885 Vadsø arbeiderforening ble stiftet 1. februar 1880. Initiativet til dette kom fra skolebestyrer Schønheyden og lærer Akre. Disse hadde innkalt til et forberedende møte 19. desember 1879 hvor det ble nedsatt en komité som skulle utarbeide et lovverk for foreningen. Rundt 100 personer møtte opp på dette møtet. Lovforslaget ble vedtatt 5. januar 1880. Det bestemte at foreningens formål var “på kristelig grunnlag fremme almen nytte opplysning og dannelse blant sine medlemmer og i det hele så vidt mulig befordre deres velvære.” Første side Innhold

FMFB/A-1033: Polarbil AS

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1920 - 1926 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1926 - 1935 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
L0003 Forhandlingsprotokoll 1935 - 1949 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
F: Aksjer
Fa: Aksjeprotokoller
L0001 Aksjeprotokoll 1945 - 1955 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
L0002 Aksjeprotokoll 1961 - 1962 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold

FMFB/A-1035: Porsa sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1946 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1946 - 1962 Første side Innhold
L0003 Møteprotokoll 1963 - 1982 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møteprotokoll 1982 - 1994 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møteprotokoll 1994 - 2004 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1039: Norild Old Star Club

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1978 - 1990 I.L.Norild Old Star Club ble stiftet 28. november 1977 av 15 Norild-medlemmer, som følge av et initiativ fra tidligere lagspillere. På møtet ble man enige om å danne dette laget, hvis formål er å samle og aktivisere Norilds tidligere spillere og idrettsledere. De generelle kravene til medlemskap er: minimum 50 kamper for I.L.Norilds seniorlag og meget god administrativ innsats for Norild. I tillegg skal medlemmene fortrinnsvis ha fylt 35 år. Norilds æresmedlemmer har automatisk medlemskap. Arkivet til Norild Old Star Club består av to møteprotokoller Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1990 - 1992 I.L.Norild Old Star Club ble stiftet 28. november 1977 av 15 Norild-medlemmer, som følge av et initiativ fra tidligere lagspillere. På møtet ble man enige om å danne dette laget, hvis formål er å samle og aktivisere Norilds tidligere spillere og idrettsledere. De generelle kravene til medlemskap er: minimum 50 kamper for I.L.Norilds seniorlag og meget god administrativ innsats for Norild. I tillegg skal medlemmene fortrinnsvis ha fylt 35 år. Norilds æresmedlemmer har automatisk medlemskap. Arkivet til Norild Old Star Club består av to møteprotokoller Første side Innhold

FMFB/A-1040: Finnmark Distriktslag for Idrett

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1919 - 1940 Finnmark Distriktslag for Idrett ble stiftet den 27. april 1919 i Kirkenes. Distriktslaget var en fylkesorganisasjon underlagt Norges Landsforbund for Idrett og ble styrt av distriktstinget og – styret. Distriktstinget var den høyeste myndighet i distriktslaget og besto av distriktsstyret, representanter for særkretsene og en representant for idrettslagene. Distriktsstyret med formann, nestformann og 3 medlemmer var distriktslagets høyeste myndighet i tiden mellom distriktstingene. I tillegg ble det nedsatt et arbeidsutvalg som skulle være på minst 3 medlemmer. I 1945 ble det bestemt at Finnmark skulle deles i to idrettskretser: Aust-Finnmark Idrettskrets og Vest-Finnmark Idrettskrets. Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets med hovedkontor i Lakselv. Første side Innhold

FMFB/A-1041: Aust-Finnmark Idrettskrets

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll for interimstyre 1945 - 1951 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll for styre, ting og arbeidsutvalg 1951 - 1954 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0003 Møteprotokoll for styre, ting og arbeidsutvalg 1954 - 1956 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0004 Møteprotokoll for styre, ting og arbeidsutvalg 1956 - 1958 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0005 Møteprotokoll for styre, ting og arbeidsutvalg 1958 - 1963 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0006 Møteprotokoll for styre, årsmøter og arbeidsutvalg 1960 - 1967 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0007 Møteprotokoll for arbeidsutvalg 1963 - 1971 Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets dannet. Ordinært idrettsting ble konstituert i 1946. Samme år ble også Vest-Finnmark Idrettskrets opprettet. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble satt i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet til Aust-Finnmark Idrettskrets består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget som er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold

FMFB/A-1042: Vest-Finnmark Idrettskrets

A: Møteprotokoller
Aa: Møteprotokoller for styre, kretsting og arbeidsutvalg
L0001 Møteprotokoll for styre, kretsting og arbeidsutvalg 1946 - 1951 I 1945 ble det bestemt at Finnmark Distriktslag for Idrett skulle deles i to kretser. Som følge av dette ble Vest-Finnmark Idrettskrets stiftet i 1946. Konstituerende kretsting fant sted i Alta 20. og 21. september 1946. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble opprettet i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget. Disse er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll for styre, kretsting og arbeidsutvalg 1951 - 1961 I 1945 ble det bestemt at Finnmark Distriktslag for Idrett skulle deles i to kretser. Som følge av dette ble Vest-Finnmark Idrettskrets stiftet i 1946. Konstituerende kretsting fant sted i Alta 20. og 21. september 1946. Vest- Finnmark og Aust-Finnmark idrettskretser ble slått sammen igjen den 13. juni 1971 da konstituerende ting ble opprettet i Lakselv. Under sak 3/e på tingets dagsorden ble det fremsatt forslag om å danne den nye kretsen for hele Finnmark. Vedtaket var enstemmig. Navnet på den nye idrettskretsen ble Finnmark Idrettskrets. Arkivet består av møteprotokoller for styret, tinget og arbeidsutvalget. Disse er registrert og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september 2011. Første side Innhold