Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 44 treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


Vadsø Mannssangforening

Medlemmer, Medlemsprotokoller
L0007 Medlemsprotokoll 1916 - 1919 Første side

Vadsø damekor

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for styre
L0001 Møtebok 1946 - 1953 Vadsø damekor ble opprettet 16. desember 1946. Da ble det bestemt å velge et interimstyre som skulle foreta det forberedende arbeidet for koret, som å bestille noter, ordne øvingslokaler osv. Frida Gundersen ble valgt til interimstyrets formann. De andre medlemmene var Thorbjørg Vorren og Ruth Helfjord. På årsmøtet den 10. juni 1947 ble vedtekter for koret vedtatt. Den første sangprøven ble holdt 11. februar 1947, da møtte det 26 damer. Vadsø damekor ble nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Første side
L0002 Møtebok 1953 - 1964 Vadsø damekor ble opprettet 16. desember 1946. Da ble det bestemt å velge et interimstyre som skulle foreta det forberedende arbeidet for koret, som å bestille noter, ordne øvingslokaler osv. Frida Gundersen ble valgt til interimstyrets formann. De andre medlemmene var Thorbjørg Vorren og Ruth Helfjord. På årsmøtet den 10. juni 1947 ble vedtekter for koret vedtatt. Den første sangprøven ble holdt 11. februar 1947, da møtte det 26 damer. Vadsø damekor ble nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Første side
L0003 Møtebok 1964 - 1983 Vadsø damekor ble opprettet 16. desember 1946. Da ble det bestemt å velge et interimstyre som skulle foreta det forberedende arbeidet for koret, som å bestille noter, ordne øvingslokaler osv. Frida Gundersen ble valgt til interimstyrets formann. De andre medlemmene var Thorbjørg Vorren og Ruth Helfjord. På årsmøtet den 10. juni 1947 ble vedtekter for koret vedtatt. Den første sangprøven ble holdt 11. februar 1947, da møtte det 26 damer. Vadsø damekor ble nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Første side
L0004 Møtebok 1984 - 1997 Vadsø damekor ble opprettet 16. desember 1946. Da ble det bestemt å velge et interimstyre som skulle foreta det forberedende arbeidet for koret, som å bestille noter, ordne øvingslokaler osv. Frida Gundersen ble valgt til interimstyrets formann. De andre medlemmene var Thorbjørg Vorren og Ruth Helfjord. På årsmøtet den 10. juni 1947 ble vedtekter for koret vedtatt. Den første sangprøven ble holdt 11. februar 1947, da møtte det 26 damer. Vadsø damekor ble nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Første side
L0005 Møtebok 1997 - 2001 Vadsø damekor ble opprettet 16. desember 1946. Da ble det bestemt å velge et interimstyre som skulle foreta det forberedende arbeidet for koret, som å bestille noter, ordne øvingslokaler osv. Frida Gundersen ble valgt til interimstyrets formann. De andre medlemmene var Thorbjørg Vorren og Ruth Helfjord. På årsmøtet den 10. juni 1947 ble vedtekter for koret vedtatt. Den første sangprøven ble holdt 11. februar 1947, da møtte det 26 damer. Vadsø damekor ble nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Første side
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebok for medlemsmøter
L0006 Møtebok for medlemsmøter 1995 - 2001 Vadsø damekor ble opprettet 16. desember 1946. Da ble det bestemt å velge et interimstyre som skulle foreta det forberedende arbeidet for koret, som å bestille noter, ordne øvingslokaler osv. Frida Gundersen ble valgt til interimstyrets formann. De andre medlemmene var Thorbjørg Vorren og Ruth Helfjord. På årsmøtet den 10. juni 1947 ble vedtekter for koret vedtatt. Den første sangprøven ble holdt 11. februar 1947, da møtte det 26 damer. Vadsø damekor ble nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Første side

Finnmark Sangerforbund

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0011 Forhandlingsprotokoll 1947 - 1963 Finnmark Sangerforbund (Finmarken Sangerforbund)ble opprettet i 1916. Det første stevnet ble holdt i Kirkenes ved påsketiden den 8. april 1917. Sangerforbundet ble oppløst 30. januar 1993. Første side
L0012 Møteprotokoll 1982 - 1993 Finnmark Sangerforbund (Finmarken Sangerforbund)ble opprettet i 1916. Det første stevnet ble holdt i Kirkenes ved påsketiden den 8. april 1917. Sangerforbundet ble oppløst 30. januar 1993. Første side
Medlemmer
L0013 Ordenskapitlets protokoll 1918 - 1989 Finnmark Sangerforbund (Finmarken Sangerforbund)ble opprettet i 1916. Det første stevnet ble holdt i Kirkenes ved påsketiden den 8. april 1917. Sangerforbundet ble oppløst 30. januar 1993. Første side

Vadsø Kvinnelag

Møtebøker
L0001 Møteprotokoll 1962 - 1966 Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Første side
L0002 Møteprotokoll 1966 - 1971 Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Første side
L0003 Møteprotokoll 1971 - 1980 Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Første side

Vadsø kommunistiske parti

Protokoller, Styreprotokoller
L0001 Styreprotokoll 1948 - 1954 Vadsø Kommunistiske Parti (opprinnelig Vadsø lag av NKP) ble opprettet i høsten 1945. Årsmøtet 2008 var siste medlemsmøte i partiet. Første side
L0002 Styreprotokoll 1954 - 1960 Vadsø Kommunistiske Parti (opprinnelig Vadsø lag av NKP) ble opprettet i høsten 1945. Årsmøtet 2008 var siste medlemsmøte i partiet. Første side
Protokoller, Protokoll for Gnisten
L0003 Protokoll for Gnisten 1955 - 1964 Gnisten var partiets lagsavis. Protokollen inneholder håndskrevne artikler og illustrasjoner. Vadsø Kommunistiske Parti (opprinnelig Vadsø lag av NKP) ble opprettet i høsten 1945. Årsmøtet 2008 var siste medlemsmøte i partiet. Første side

Elise Balos brevsamling

Brevsamling, Predikantbrev
L0001 Brev fra J. Raattamaa til K.P.Knuuti 1873 Brevet er datert i 1873 Saivonmuotka. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0002 Brev fra B.Balovara til K. Henriksen 1878 Brevet er datert i Hammerfest. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0003 Brev fra E.A.A. son til Isak Tiberg 1885 Brevet er datert i Kittilä. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0004 Brev fra J.Raattamaa til J.Takkinen og P.Raattamaa 1886 Brevet er datert i 1886 i Saivo. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0005 Brev fra O.Koskamo til Th. Lilleng 1887 Brevet er datert i 1887 i Tana. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0006 Brev fra P. Palovara til Th. Lilleng 1887 Brevet er datert i 1887 Vadsø. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0007 “Kirje Norjasta” (Brev fra Norge) fra Koskamo et al. til A. Hietanen og A. Tapani (?) 1888 Brevet er udatert. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0008 Erki Antin nuhekirje Johan Takkiselle sekä hänen puoluellensa Amerikaan. 1889 Brevet er datert i 1889. Det er skrevet på kvensk og heter på norsk "Skjennebrev fra Erki Antti til Johan Takkinen i Amerika. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0009 Brav fra J. Raattamaa v/Isak Tiberg 1890 Brevet er datert i 1890 i Saivonmuotka. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0010 Brev fra Johan Raattamaa til Olli Matoniemi et al. 1894 Brevet er datert i 1894 Saivonmuotka. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0011 Brev fra A. Laitinen til Paulus Palovara 1899 Brevet er datert i 1899 Rovaniemi. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0012 Brev til Oluf Koskamo 1900 Brevet er datert i 1900 Muotkajärvi og mangler sider. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0013 Brev til Jonas Burnu, avsender mangler 1900 Det mangler avsender. Brevet er datert i Vadsø. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0014 Brev fra Pääkkölä et al. til O. Kantoniemi 1901 Brevet er datert i 1901 Svappavaara. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0015 Brev fra P.O. Fjeldal til A. Brune 1902 Brevet er datert i 1902 Bergsfjord (?) og er skrevet på kvensk Første side
L0016 Brev fra Syrjänen til K. Huru 1902 Brevet er datert i 1902 Vadsø. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0017 Brev fra I. Syrjänen til Th. Lilleng Brevet er udatert. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
L0018 Brev fra læstadianske predikanter i South Dakota 1902 To brev som datert den 19. februar 1902 i South Dakota. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
Brevsamling, Amerikabrev
L0001 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0002 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0003 To predikantbrev fra Sør Dakota 1902 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0004 Brev fra Hans J. Lilleeng til Sofie Lilleeng 1916 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0005 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0006 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0007 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0008 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo. Datert i Astoria 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0009 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0010 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1940 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side