Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 493 treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


FMFB/A-1002: Finnmark museumslag

E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter emne
L0005/0014 Medlemsblad, fellesprosjekter: Frigjøringsjubileet 1994-1995 1993 Første side

FMFB/A-1006: Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark

A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Aa: Forhandlingsprotokoller for kretsstyre
L0001 Forhandlingsprotokoll 1935 - 1947 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1948 - 1974 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Protokollen er klausulert. For å se i denne ta kontakt med Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Forhandlingsprotokoll 1975 - 1981 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Forhandlingsprotokoll 1982 - 1994 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Ab: Forhandlingsprotokoller for representantskap
L0005 Møteprotokoll for kretsmøterepresentanter 1961 - 1977 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0006 Journal for kretsstyremedlemmer 1949 - 1951 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side
A: Møteprotokoller, forhandlingsprotokoller
Ac: Arbeidsgrupper
L0007 Dagbok for husflidsstuen 1934 - 1935 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
L0008 Journal for inn- og utgåtte brev 1938 - 1944 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0009 Journal for inn- og utgåtte brev 1947 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side
E: Korrespondanse og korrespondanse
Ea: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk
L0010 Korrespondanse og saksdokumenter 1939 - 1946 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller og dokumenter som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Korrespondanse og saksdokumenter 1941 - 1954 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller og dokumenter som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1007: Frakfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1946 - 1998 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1008: Hakkstabben-Altneset sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1947 - 1960 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1961 - 1981 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møteprotokoll 1981 - 1991 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møteprotokoll 1992 - 2007 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1009: Komagfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1956 - 1999 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1010: Loppa sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Styreprotokoll 1946 - 1976 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Styreprotokoll 1976 - 1986 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1011: Slotten sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1948 - 1969 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold

FMFB/A-1012: Store Lerresfjord sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1968 - 2001 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1013: Talvik sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1952 - 1953 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Første side Innhold

FMFB/A-1014: Vinna og Hønseby sanitetsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1952 - 1976 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møteprotokoll 1976 - 1992 Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

FMFB/A-1015: Selskapet Finnmarks Vel

A: Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1945 - 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0002 Forhandlingsprotokoll 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
C: Journaler
L0003 Brevjournal 1945 - 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0004 Brevjournal 1950 - 1951 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
E: Saksarkiv
L0005 Korrespondanse og saksdokumenter ang. foreningen, styre og årsmøte 1945 - 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0006 Korrespondanse og saksdokumenter ang. meldingsblad, biblioteksaken m.m. 1948 - 1951 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0010 Norden, Studielaget for nordnorsk næringsliv 1947 - 1949 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0011 Ungdomsherberger 1949 - 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0012 Skogssaken, fylkesgartner, elgen, fredning av Pavikdalen m.m. 1947 - 1952 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0013 Korrespondanse og saksdokumenter, telegrammer 1945 - 1954 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
P: Medlemmer
L0014 Medlemsbok 1945 - 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0015 Medlemsbok 1945 - 1950 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0016 Medlemsliste 1945 - 1949 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side
L0017 tegningslister 1947 - 1948 18. november 1945 ble Selskapet Finnmarks Vel stiftet som en frivillig velferdsforening som skulle hjelpe til med gjenreisningen av Finnmark fylke. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omganger. Den første avleveringen fant sted i slutten av 2000. Da ble det avlevert ca 0,6 hyllemeter arkivalier. Resten av arkivet ble avlevert i september 2016. Første side

FMFB/A-1016: Vadsø Fiskarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoll for styremøtene 1926 - 1952 Vadsø Fiskarlag ble stiftet 14. november 1926 som et lokallag for fiskere i Vadsø. Lagets formål er å styre fiskerinæringens utvikling til fiskernes og kystbefolkningens beste. Laget ledes av et styre med 5 medlemmer som velges i årsmøte. Vadsø Fiskarlag er tilsluttet Fiskarlaget Nord, som er regionlag for fiskere i Finnmark og Troms. Fylkingen har totalt 55 lokallag fordelt på begge fylkene. Fiskarlaget Nord tilsluttet Norges Fiskarlag. Arkivet til Vadsø Fiskarlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010. Første side Innhold

FMFB/A-1017: Vadsø Fiskersamvirkelag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Styret
L0001 Forhandlingsprotokoll 1940 - 1962 Vadsø Fiskersamvirkelag ble stiftet 4. september 1940 da det ble avholdt et konstituerende møte i Folkets Hus. Møtet var sammenkalt av et utvalgt som var oppnevnt av styret i Vadsø Fiskarlag og fiskeriinspektør Skotnes. Utvalget hadde foretatt forhåndstegning av medlemmer til samvirkelaget. Av disse var det 24 til stede. Aldrik Seppelæ ble valgt til formann og Bjarne Ballo som sekretær. Vadsø Fiskersamvirkelag var en sammenslutning av fiskere. Lagets formål var tilvirkning og omsetning av medlemmenes fangst og produkter. Arkivet til Vadsø Fiskersamvirkelag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010. Første side
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Årsmøtet
L0002 Kopi av årsmøteprotokoll 1944 - 1960 Vadsø Fiskersamvirkelag ble stiftet 4. september 1940 da det ble avholdt et konstituerende møte i Folkets Hus. Møtet var sammenkalt av et utvalgt som var oppnevnt av styret i Vadsø Fiskarlag og fiskeriinspektør Skotnes. Utvalget hadde foretatt forhåndstegning av medlemmer til samvirkelaget. Av disse var det 24 til stede. Aldrik Seppelæ ble valgt til formann og Bjarne Ballo som sekretær. Vadsø Fiskersamvirkelag var en sammenslutning av fiskere. Lagets formål var tilvirkning og omsetning av medlemmenes fangst og produkter. Arkivet til Vadsø Fiskersamvirkelag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010. Første side

FMFB/A-1019: Minneoppgaver og innsamlet muntlig tradisjon fra Finnmark

F: Kopi av minneoppgaver for eldre - 1965, Finnmark
L0001 Georg Johansen, Kvalsund 1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Elsa Mirjam Saua, Nesseby 1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Anders Olsen, Talvik 03.02.1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Andreas Jensen, Måsøy 1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Johannes Frønning, Sørøysund 1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Edvard Ellse Johansen, Båtsfjord 30.03.1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Johan Lund, Lebesby 1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Inger Eriksen, Porsanger 1965 Manuskripter fra 23 personer fra Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger, Sørøysund, Tana, Vadsø og Vardø. Kopi av innsamlet materiale fra Nasjonalforeningen for folkehelse "Minneoppgaver for eldre" i 1965. Minneoppgave for eldre er navnet på tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier, arrangert i Norge i henholdsvis 1964, 1981 og 1995/96. Klausulert materiale adgang gis av Finnmark Fylkesbibliotek. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.