Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 28 treff.

Visningsvalg:

Mjøsmuseet


Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
1865 - 1902 Første side
1902 - 1948 Ingen tilgang
1937 - 1960 Ingen tilgang
1948 - 1961 Ingen tilgang
Annet protokollført
1900 - 1905 Første side
1924 - 1957 Ingen tilgang
Kart og tegninger
1940 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
0014 Tekniske tegninger av bygget Første side
Foto, film, lydopptak

Kjølseth Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1877 - 1885 Delvis fuktskadet på siste tredjedel Første side
1878 - 1932 Ingen tilgang
1920 - 1957 Andel 1–120 Ingen tilgang
1932 - 1959 Ingen tilgang

Narum Brenneri

Korrespondanse
0001/0001 Mappe 1/Offentlig administrasjon 1941 - 1949 Ingen tilgang
Aksjebrever og annet materiale
0001/0001 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/36 av mindre Fehus, 1880, 2 stk 1880 Første side
0001/0002 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/80 av Større Fehus, 1865, 28 stk (10 blanke) 1868 Første side
0002 Aksjebrever i Brenneriet for 1/188, 1891, 13 stk (6 blanke) 1891 Første side