Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 624 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


BBA/-: Bergen fattigvesen

267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

BBA/A-0014: Fana kommune. Sosialvesen

1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 Første side

BBA/A-0057: Haus/Arna kommune. Formannskapet

Aaa: Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 06.02.1838 - 16.11.1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 Første side
2 15.11.1860 - 08.01.1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 Første side
3 10.03.1873 - 16.12.1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 Første side
4 11.02.1890 - 28.12.1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 Første side
5 02.03.1900 - 09.10.1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 Første side
6 14.11.1905 - 16.02.1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 Første side
7 27.02.1913 - 12.11.1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 Første side

BBA/A-0082: Christi Krybbe skoler

F: Elevregistrering
Fa: Hovedmatrikler
1 1893 - 1897 Alfabetisk navneregister starter på side 112 Første side

BBA/A-0254: Årstad kommune. Fattigvesenet

A: Møtebøker
L0001 Møtebok 08.07.1870 - 19.08.1892 Møtebok for Årstad fattigkommisjon, 1870-1892 Første side Innhold

BBA/A-0277: Bergen stedlige fabrikktilsyn

F: Fortegnelser over fabrikkanlegg og inspeksjoner
L0001 Inspeksjonsprotokoll 1893 - 1924 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 1 - 1893-1924 Første side
L0002 Inspeksjonsprotokoll 1900 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 2 - 1900-1928 Første side
L0003 Inspeksjonsprotokoll 1907 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 3 - 1907-1928 Første side
L0004 Inspeksjonsprotokoll 1910 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 4 - 1910-1928 Første side
L0005 Inspeksjonsprotokoll 1915 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 5 - 1915-1929 Første side
L0006 Inspeksjonsprotokoll 1920 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 6 - 1920-1928 Første side
L0007 Inspeksjonsprotokoll 1912 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 7 - 1912-1928 (Årstad) Første side
L0008 Inspeksjonsprotokoll 1922 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 8 - 1922-1929 Første side
L0009 Inspeksjonsprotokoll 1925 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 9 - 1925-1929 Første side
L0010 Inspeksjonsprotokoll 1928 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 10 - 1928-1929 Første side

BBA/A-0340: Årstad kommune. Skolestyret

A: Møtebøker
L0001 Møtebok 1814 - 1839 Første side
L0002 Møtebok 1829 - 1854 Første side
L0003 Møtebok 1854 - 1883 Første side
L0004 Møtebok 1883 - 1889 Første side
L0005 Møtebok 1890 - 1910 Første side
L0006 Møtebok 1910 - 1915 Første side

BBA/A-0341: Solheim skole

F: Elevregistrering
Fa: Hovedmatrikler
L0001 Hovedmatrikel 1894 - 1911 Første side
L0002 Hovedmatrikel 1911 - 1915 Første side
L0003 Hovedmatrikel 1905 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Elevregistrering
Fb: Utskriving
L0001 Utskrivingsprotokoll 18.10.1915 - 01.07.1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utskrivingsprotokoll 01.07.1924 - 01.07.1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Fravær, karakterer, klasselister
Gb: Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1884 - 1909 Første side
L0002 Karakterprotokoll 1899 - 1910 Første side
L0003 Karakterprotokoller 1954 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Karakterprotokoller 1961 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
K: Eksamen og vitnemål
Ka: Vitnemålsprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 1893 - 1915 Første side
L0002 Avgangsprøveprotokoll 01.06.1916 - 30.06.1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Avgangsprøveprotokoll 01.06.1933 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Avgangsprøveprotokoll 1956 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.