Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 116 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Bergen fattigvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

Fana kommune. Sosialvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 Første side

Haus/Arna kommune. Formannskapet

Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 1838 - 1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 Første side
2 1860 - 1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 Første side
3 1873 - 1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 Første side
4 1890 - 1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 Første side
5 1900 - 1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 Første side
6 1905 - 1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 Første side
7 1913 - 1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 Første side

Årstad kommune. Fattigvesenet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1870 - 1892 Les mer om protokollen på Bergen byarkivs nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoll-fra-fattigvesenet-i-arstad-1870-1892 Første side Innhold

Bergens Mekaniske Verksteds skole

Avgangsprøveprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 1893 - 1915 Første side

Fana kommune. Formannskapet

Møtebøker, Register til møtebøkene m.m.
1 1838 - 1913 Register til møtebøker for Fana herredsstyre og formannskap 1938-1913 Første side
Møtebøker, Møtebøker
1 1838 - 1868 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1838-1868 Første side
2 1868 - 1892 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1868-1892 Første side
3 1892 - 1903 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1892-1903 Første side
4 1903 - 1913 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1903-1913 Første side
5 1913 - 1917 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1913-1917 Første side
6 1917 - 1919 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1917-1919 Første side
7 1919 - 1921 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1919-1921 Første side

Fana kommune. Herredskassereren

Skatteregnskap 1865-1971, Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 Første side Innhold
L0009 Skattelister/ligningsprotokoll 1909 - 1911 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1910-1911 Første side Innhold

De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Fra Lyder Sagens samling
L0001 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna 1784 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna Første side

Tanks skole

Elevadministrasjon, Matrikkel ut/inn
L0001 Matrikkel 1850 - 1861 Første side

Åsane kommune. Formannskapet

Møtebøker
1 1904 - 1909 Møtebok for herredsstyre og formannskap Første side Innhold
2 1909 - 1916 Møtebok for herredsstyre og formannskap Første side Innhold

Borgervæpningen i Bergen

Journaler, Stadshauptmannens journaler
L0001 Journal 1841 - 1861 Første side
L0002 Journal 1862 - 1881 Første side
Journaler, Infanteribataljonens journal
L0001 Journal 1858 - 1874 Første side
Mannskapsruller mm , Alfabetisk fortegnelse
L0001 Fortegnelse over mannskap 1848 - 1875 Første side
Mannskapsruller mm , Hovedruller
L0001 Register over infanteristene i sjefsrullen 1829 Første side
L0002 Hovedrulle (sjefsrulle) 1848 - 1881 Første side
L0003 Hovedrulle 1852 - 1881 Første side
Mannskapsruller mm , Ansiennitetslister over borgerlige offiserer
L0001 Ansiennitetsliste 1815 - 1821 Første side
L0002 Ansiennitetsliste 1815 - 1852 Første side