Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 117 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Bergen fattigvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

Fana kommune. Sosialvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 Første side

Haus/Arna kommune. Formannskapet

Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 1838 - 1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 Første side
2 1860 - 1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 Første side
3 1873 - 1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 Første side
4 1890 - 1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 Første side
5 1900 - 1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 Første side
6 1905 - 1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 Første side
7 1913 - 1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 Første side

Årstad kommune. Fattigvesenet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1870 - 1892 Les mer om protokollen på Bergen byarkivs nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoll-fra-fattigvesenet-i-arstad-1870-1892 Første side Innhold

Bergens Mekaniske Verksteds skole

Avgangsprøveprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 1893 - 1915 Første side

Fana kommune. Formannskapet

Møtebøker, Register til møtebøkene m.m.
1 1838 - 1913 Register til møtebøker for Fana herredsstyre og formannskap 1938-1913 Første side
Møtebøker, Møtebøker
1 1838 - 1868 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1838-1868 Første side
2 1868 - 1892 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1868-1892 Første side
3 1892 - 1903 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1892-1903 Første side
4 1903 - 1913 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1903-1913 Første side
5 1913 - 1917 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1913-1917 Første side
6 1917 - 1919 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1917-1919 Første side
7 1919 - 1921 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1919-1921 Første side

Fana kommune. Herredskassereren

Skatteregnskap 1865-1971, Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 Første side Innhold
L0009 Skattelister/ligningsprotokoll 1909 - 1911 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1910-1911 Første side Innhold

De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 Første side
De eligerte menns manuskriptsamling, Fra Lyder Sagens samling
L0001 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna 1784 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna Første side

Tanks skole

Elevadministrasjon, Matrikkel ut/inn
L0001 Matrikkel 1850 - 1861 Første side

Åsane kommune. Formannskapet

Møtebøker
1 1904 - 1909 Møtebok for herredsstyre og formannskap Første side Innhold
2 1909 - 1916 Møtebok for herredsstyre og formannskap Første side Innhold

Borgervæpningen i Bergen

Journaler, Stadshauptmannens journaler
L0001 Journal 1841 - 1861 Første side
L0002 Journal 1862 - 1881 Første side
Journaler, Infanteribataljonens journal
L0001 Journal 1858 - 1874 Første side
Mannskapsruller mm , Alfabetisk fortegnelse
L0001 Fortegnelse over mannskap 1848 - 1875 Første side
Mannskapsruller mm , Hovedruller
L0001 Register over infanteristene i sjefsrullen 1829 Første side
L0002 Hovedrulle (sjefsrulle) 1848 - 1881 Første side
L0003 Hovedrulle 1852 - 1881 Første side
Mannskapsruller mm , Ansiennitetslister over borgerlige offiserer
L0001 Ansiennitetsliste 1815 - 1821 Første side