Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 165 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


BBA/-: Bergen fattigvesen

267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

BBA/A-0003: Bergen kommune. Formannskapet

Ad: Bergens kommuneforhandlinger
L0047 Bergens Kommuneforhandlinger 1892 Bergen kommune. Innstillinger og vedtak i bystyret. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Bergens Kommuneforhandlinger 1893 Bergen kommune. Innstillinger fra formannskapet og vedtak i bystyret. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Bergens Kommuneforhandlinger, bind I 1894 Bergen kommune. Innstillinger og vedtak i bystyret. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Bergens Kommuneforhandlinger, bind II 1894 Bergen kommunes forhandlingsprotokoller. Regnskap og budsjett. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

BBA/A-0014: Fana kommune. Sosialvesen

1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 Første side

BBA/A-0057: Haus/Arna kommune. Formannskapet

Aaa: Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 06.02.1838 - 16.11.1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 Første side
2 15.11.1860 - 08.01.1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 Første side
3 10.03.1873 - 16.12.1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 Første side
4 11.02.1890 - 28.12.1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 Første side
5 02.03.1900 - 09.10.1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 Første side
6 14.11.1905 - 16.02.1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 Første side
7 27.02.1913 - 12.11.1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 Første side

BBA/A-0254: Årstad kommune. Fattigvesenet

A: Møtebøker
L0001 Møtebok 08.07.1870 - 19.08.1892 Møtebok for Årstad fattigkommisjon, 1870-1892 Første side Innhold

BBA/A-0277: Bergen stedlige fabrikktilsyn

F: Fortegnelser over fabrikkanlegg og inspeksjoner
L0001 Inspeksjonsprotokoll 1893 - 1924 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 1 - 1893-1924 Første side
L0002 Inspeksjonsprotokoll 1900 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 2 - 1900-1928 Første side
L0003 Inspeksjonsprotokoll 1907 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 3 - 1907-1928 Første side
L0004 Inspeksjonsprotokoll 1910 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 4 - 1910-1928 Første side
L0005 Inspeksjonsprotokoll 1915 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 5 - 1915-1929 Første side
L0006 Inspeksjonsprotokoll 1920 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 6 - 1920-1928 Første side
L0007 Inspeksjonsprotokoll 1912 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 7 - 1912-1928 (Årstad) Første side
L0008 Inspeksjonsprotokoll 1922 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 8 - 1922-1929 Første side
L0009 Inspeksjonsprotokoll 1925 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 9 - 1925-1929 Første side
L0010 Inspeksjonsprotokoll 1928 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 10 - 1928-1929 Første side

BBA/A-0342: Bergens Mekaniske Verksteds skole

K: Avgangsprøveprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 14.03.1893 - 14.06.1915 Første side

BBA/A-0501: Fana kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Register til møtebøkene m.m.
1 03.01.1838 - 23.01.1913 Register til møtebøker for Fana herredsstyre og formannskap 1938-1913 Første side
A: Møtebøker
Ab: Møtebøker
1 01.03.1838 - 08.08.1868 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1838-1868 Første side
2 30.09.1868 - 03.10.1892 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1868-1892 Første side
3 18.10.1892 - 27.08.1903 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1892-1903 Første side
4 24.09.1903 - 23.01.1913 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1903-1913 Første side
5 30.01.1913 - 11.10.1917 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1913-1917 Første side
6 25.10.1917 - 02.10.1919 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1917-1919 Første side
7 10.10.1919 - 20.10.1921 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1919-1921 Første side

BBA/A-0504: Fana kommune. Herredskassereren

J: Skatteregnskap 1865-1971
Jc: Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 Første side Innhold