Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 227 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


BBA/-: Bergen fattigvesen

267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

BBA/A-0014: Fana kommune. Sosialvesen

1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 Første side

BBA/A-0057: Haus/Arna kommune. Formannskapet

Aaa: Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 06.02.1838 - 16.11.1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 Første side
2 15.11.1860 - 08.01.1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 Første side
3 10.03.1873 - 16.12.1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 Første side
4 11.02.1890 - 28.12.1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 Første side
5 02.03.1900 - 09.10.1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 Første side
6 14.11.1905 - 16.02.1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 Første side
7 27.02.1913 - 12.11.1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 Første side

BBA/A-0254: Årstad kommune. Fattigvesenet

A: Møtebøker
L0001 Møtebok 08.07.1870 - 19.08.1892 Møtebok for Årstad fattigkommisjon, 1870-1892 Første side Innhold

BBA/A-0277: Bergen stedlige fabrikktilsyn

F: Fortegnelser over fabrikkanlegg og inspeksjoner
L0001 Inspeksjonsprotokoll 1893 - 1924 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 1 - 1893-1924 Første side
L0002 Inspeksjonsprotokoll 1900 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 2 - 1900-1928 Første side
L0003 Inspeksjonsprotokoll 1907 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 3 - 1907-1928 Første side
L0004 Inspeksjonsprotokoll 1910 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 4 - 1910-1928 Første side
L0005 Inspeksjonsprotokoll 1915 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 5 - 1915-1929 Første side
L0006 Inspeksjonsprotokoll 1920 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 6 - 1920-1928 Første side
L0007 Inspeksjonsprotokoll 1912 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 7 - 1912-1928 (Årstad) Første side
L0008 Inspeksjonsprotokoll 1922 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 8 - 1922-1929 Første side
L0009 Inspeksjonsprotokoll 1925 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 9 - 1925-1929 Første side
L0010 Inspeksjonsprotokoll 1928 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 10 - 1928-1929 Første side

BBA/A-0342: Bergens Mekaniske Verksteds skole

K: Avgangsprøveprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 14.03.1893 - 14.06.1915 Første side

BBA/A-0501: Fana kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Register til møtebøkene m.m.
1 03.01.1838 - 23.01.1913 Register til møtebøker for Fana herredsstyre og formannskap 1938-1913 Første side
A: Møtebøker
Ab: Møtebøker
1 01.03.1838 - 08.08.1868 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1838-1868 Første side
2 30.09.1868 - 03.10.1892 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1868-1892 Første side
3 18.10.1892 - 27.08.1903 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1892-1903 Første side
4 24.09.1903 - 23.01.1913 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1903-1913 Første side
5 30.01.1913 - 11.10.1917 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1913-1917 Første side
6 25.10.1917 - 02.10.1919 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1917-1919 Første side
7 10.10.1919 - 20.10.1921 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1919-1921 Første side

BBA/A-0504: Fana kommune. Herredskassereren

J: Skatteregnskap 1865-1971
Jc: Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 Første side Innhold
L0009 Skattelister/ligningsprotokoll 1909 - 1911 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1910-1911 Første side Innhold

BBA/A-0505: Fana stedlige fabrikktilsyn

Ha: Inspeksjonsprotokoll
1 1893 - 1920 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, 1893-1920 Første side

BBA/A-0527: De eligerte menn

I: De eligerte menns manuskriptsamling
Ia: Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 Første side
I: De eligerte menns manuskriptsamling
Id: Fra Lyder Sagens samling
L0001 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna 1784 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna Første side