Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 73 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Bergen fattigvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

Fana kommune. Sosialvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 Første side

Haus/Arna kommune. Formannskapet

Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 1838 - 1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 Første side
2 1860 - 1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 Første side
3 1873 - 1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 Første side
4 1890 - 1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 Første side
5 1900 - 1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 Første side
6 1905 - 1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 Første side
7 1913 - 1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 Første side

Borgervæpningen i Bergen

Journaler, Stadshauptmannens journaler
L0001 Journal 1841 - 1861 Første side
L0002 Journal 1862 - 1881 Første side
Journaler, Infanteribataljonens journal
L0001 Journal 1858 - 1874 Første side
Mannskapsruller mm , Alfabetisk fortegnelse
L0001 Fortegnelse over mannskap 1848 - 1875 Første side
Mannskapsruller mm , Hovedruller
L0001 Register over infanteristene i sjefsrullen 1829 Første side
L0002 Hovedrulle (sjefsrulle) 1848 - 1881 Første side
L0003 Hovedrulle 1852 - 1881 Første side
Mannskapsruller mm , Ansiennitetslister over borgerlige offiserer
L0001 Ansiennitetsliste 1815 - 1821 Første side
L0002 Ansiennitetsliste 1815 - 1852 Første side
L0003 Ansiennitetsliste 1815 - 1867 Første side
L0004 Ansiennitetsliste 1849 - 1881 Første side
L0005 Ansiennitetsliste for artillerioffiserer 1867 - 1876 Første side
Mannskapsruller mm , Bataljonsruller
L0001 Artilleriet 1807 - 1813 Første side
L0002 Artilleriet 1814 - 1821 Første side
L0003 Artilleriet 1814 - 1830 Første side
L0004 Artilleriet 1814 - 1851 Første side
L0005 Artilleriet 1814 - 1851 Første side
L0006 Infanteriet 1824 - 1851 Første side
L0007 Infanteriet 1850 - 1881 Første side
Mannskapsruller mm , Kompaniruller
L0001 Rulle, uidentifisert 1808 - 1812 Første side
L0002 2. infanterikompani 1820 Første side
L0003 3. infanterikompani 1820 Første side
L0004 Nordnes artilleri kompani 1850 - 1881 Første side
L0005 Tollbodalmenningens kompani 1867 - 1881 Første side
L0006 Muralmenningens kompani 1850 - 1881 Første side
L0007 Torvalmenningens kompani 1834 - 1850 Første side
L0008 Dreggsalmenningens artilleri kompani 1854 - 1881 Første side
L0009 Redningskorpset 1848 - 1860 Første side
L0010 Redningskorpset 1860 - 1872 Første side
Mannskapsruller mm , Styrkelister
L0001/0001 Styrkelister: Liste over brannvakt og brannkorps 1816 Første side
L0001/0002 Styrkelister: Liste over brannvakt og brannkorps 1818 Første side