Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 578 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
16 1838 1838-matrikkelen for Nordre Trondhjems amt Første side Innhold

Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
6 1548 - 1559 Bind 6: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 Første side Innhold

Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0020/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over adelsgods i Trondheim len 1647 Første side Innhold
L0021/0002 Jordebøker 1633-1658:: Syv adelsjordebøker fra Trondheim len 1648 Første side Innhold
L0027/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1643 - 1644 Første side Innhold
L0028/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1645 - 1646 Første side Innhold
L0029/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1646 - 1647 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold
L0041/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Trøndelag med Romsdal, Nordmøre og Namdal 1726 - 1727 Første side Innhold

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0306 Trondheim stift, bind 1 1789 Første side
L0307 Trondheim stift, bind 2 1789 Første side
L0308 Trondheim distrikt, bind 1 1790 Første side
L0309 Trondheim distrikt, bind 1 1791 Første side
L0310 Trondheim distrikt, bind 1 1795 Første side
L0311 Trondheim distrikt, bind 2 1795 Første side
L0312 Trondheim distrikt, bind 3 1795 Første side
L0313 Trondheim distrikt, bind 1 1796 Første side
L0314 Trondheim distrikt, bind 1 1798 Første side
L0315 Trondheim distrikt, bind 1 1799 Første side
L0316 Trondheim distrikt, bind 2 1799 Første side
L0317 Trondheim distrikt, bind 3 1799 Første side
L0318 Trondheim distrikt, bind 1 1800 Første side
L0319 Trondheim distrikt, bind 2 1800 Første side
L0320 Trondheim distrikt, bind 3 1800 Første side
L0321 Trondheim distrikt, bind 4 1800 Første side
L0322 Trondheim distrikt, bind 5 1800 Første side
L0323 Trondheim distrikt, bind 6 1800 Første side
L0324 Trondheim distrikt, bind 1 1801 Første side
L0325 Trondheim distrikt, bind 2 1801 Første side
L0326 Trondheim distrikt, bind 3 1801 Første side
L0327 Trondheim distrikt, bind 4 1801 Første side
L0328 Trondheim distrikt, bind 5 1801 Første side
L0329 Trondheim distrikt, bind 6 1801 Første side
L0330 Trondheim distrikt, bind 1 1802 Første side
L0331 Trondheim distrikt, bind 1 1803 Første side
L0332 Trondheim distrikt, bind 1 1805 Første side
L0333 Trondheim distrikt, bind 1 1806 Første side
L0334 Trondheim distrikt, bind 1 1807 Første side
L0335 Trondheim distrikt, bind 1 1808 Første side

Statsarkivet i Trondheim


Nidaros biskop*

Uten oppføringer i Arkivportalen
248 1796 Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Nidaros Stift, 1796-1796, Sjeleregister Første side Innhold
55 1753 - 1789 Samemanntall for Overhalla 1753-1754, 1782 og 1789. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Overhalla, 1753-1789, Sjeleregister Første side Innhold
62 1809 Konfirmert og ukonfirmert ungdom i alderen 7-36 år i Vuku sokn i Verdal 1809. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Verdal / Vuku, 1809-1809, Sjeleregister Første side Innhold
62 1809 Konfirmert og ukonfirmert ungdom i alderen 7-36 år i Vuku sokn i Verdal 1809. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Verdal, 1809-1809, Sjeleregister Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
54 1816 - 1822 Namdal fogderi Første side Innhold
55 1816 - 1822 Inderøy fogderi Første side Innhold
56 1816 - 1822 Stjør- og Verdal fogderi Første side Innhold