Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1217 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
15 1838 1838-matrikkelen for Søndre Trondhjems amt Første side Innhold

Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
6 1548 - 1559 Bind 6: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 Første side Innhold

Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0020/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over adelsgods i Trondheim len 1647 Første side Innhold
L0021/0002 Jordebøker 1633-1658:: Syv adelsjordebøker fra Trondheim len 1648 Første side Innhold
L0027/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1643 - 1644 Første side Innhold
L0028/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1645 - 1646 Første side Innhold
L0029/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1646 - 1647 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold
L0041/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Trøndelag med Romsdal, Nordmøre og Namdal 1726 - 1727 Første side Innhold

Generalpostdireksjonen 1719-1814

Pakkesaker
L0025 Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge 1752 - 1754 Første side Innhold

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0306 Trondheim stift, bind 1 1789 Første side
L0307 Trondheim stift, bind 2 1789 Første side
L0308 Trondheim distrikt, bind 1 1790 Første side
L0309 Trondheim distrikt, bind 1 1791 Første side
L0310 Trondheim distrikt, bind 1 1795 Første side
L0311 Trondheim distrikt, bind 2 1795 Første side
L0312 Trondheim distrikt, bind 3 1795 Første side
L0313 Trondheim distrikt, bind 1 1796 Første side
L0314 Trondheim distrikt, bind 1 1798 Første side
L0315 Trondheim distrikt, bind 1 1799 Første side
L0316 Trondheim distrikt, bind 2 1799 Første side
L0317 Trondheim distrikt, bind 3 1799 Første side
L0318 Trondheim distrikt, bind 1 1800 Første side
L0319 Trondheim distrikt, bind 2 1800 Første side
L0320 Trondheim distrikt, bind 3 1800 Første side
L0321 Trondheim distrikt, bind 4 1800 Første side
L0322 Trondheim distrikt, bind 5 1800 Første side
L0323 Trondheim distrikt, bind 6 1800 Første side
L0324 Trondheim distrikt, bind 1 1801 Første side
L0325 Trondheim distrikt, bind 2 1801 Første side
L0326 Trondheim distrikt, bind 3 1801 Første side
L0327 Trondheim distrikt, bind 4 1801 Første side
L0328 Trondheim distrikt, bind 5 1801 Første side
L0329 Trondheim distrikt, bind 6 1801 Første side
L0330 Trondheim distrikt, bind 1 1802 Første side
L0331 Trondheim distrikt, bind 1 1803 Første side
L0332 Trondheim distrikt, bind 1 1805 Første side

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Db/L0022 1794 Sjelemanntall 1794 over Bjørnør menighet. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Bjørnør, 1794-1794, Sjeleregister Første side Innhold
Db/L0022 1794 Seks fortegnelser 1794 over ukonfirmert ungdom i Stadsbygd prestegjeld og Hitra prestegjeld. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Fosen Prosti, 1794-1794, Sjeleregister Første side Innhold
Db/L0023 1826 - 1827 Lister over visitaspliktig ungdom i Fosen prosti 1826-1827. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Fosen Prosti, 1826-1827, Sjeleregister Første side Innhold

Nidaros biskop*

Uten oppføringer i Arkivportalen
248 1796 Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Nidaros Stift, 1796-1796, Sjeleregister Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
50 1816 - 1820 Trondheim Første side Innhold
51 1816 - 1822 Fosen fogderi Første side Innhold
52 1816 - 1821 Strinda og Selbu fogderi Første side Innhold
53 1816 - 1821 Orkdal og Gauldal fogderi Første side Innhold