Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 854 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
03 1838 1838-matrikkelen for Hedemarkens amt Første side Innhold
04 1838 1838-matrikkelen for Christians amt Første side Innhold

Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1557 - 1558 Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558 Første side Innhold
2 1560 - 1561 Bind 2: Rekneskap for Akershus len 1560-1561 Første side Innhold

Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

1. Sønnafjelske (Akershusiske) dragonregiment

Diverse protokoller
L0032 Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier 1717 Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0008/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Akershus len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0014/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Oslo og Hamar bispedømme 1625 - 1626 Første side Innhold
L0018/0003 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebøker for deler av Akershus len 1641 - 1642 Første side Innhold
L0030/0001 Jordebøker 1633-1658:: Kirke- og prestebolsgods i Akershus len 1654 Første side Innhold
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold
L0038/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme og Kristiansand bispedømme 1720 - 1722 Første side Innhold
L0039/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme 1725 - 1727 Første side Innhold

Generalpostdireksjonen 1719-1814

Pakkesaker
L0025 Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge 1752 - 1754 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0002 Skap 8, pakke 51-72 1616 - 1649 Første side Innhold
L0004 Skap 8, pakke 102-103A 1651 - 1686 Første side Innhold
L0006 Skap 8, pakke 119-149B 1610 - 1735 Første side Innhold
L0037 Skap 9, pakke 277-315 1697 - 1745 Første side Innhold
L0038 Skap 9, pakke 324-350 1615 - 1721 Tollinntekter nordafjells 1707-1721 og jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0050 Skap 11, pakke 112 IV-113 I 1776 - 1778 Matrikler over sjølegdene og landlegdene Første side Innhold
L0057 Skap 14, pakke 56-103 1601 - 1720 Første side Innhold
L0071 Skap 15, pakke 1A-31 Ia 1618 - 1701 Bl.a. kollegiets betenkninger over innkomne brev og ekstrakter av klager med kansellikollegiets betenkninger Første side Innhold
L0083 Skap 15, pakke 125F-135 1563 - 1748 Bl.a. "Finnemanntallet" 1686 og om grensa mot Russland og Sverige 1748 Første side Innhold
L0103 Skap 16, pakke 8-10 1704 - 1793 Første side Innhold
L0113 Skap 16, pakke 36-39 1634 - 1778 Første side Innhold
L0124 Skap 16, pakke 65-68 1785 - 1800 Første side Innhold
L0126 Skap 16, pakke 74-76 II 1789 - 1792 Betenkninger fra geistlige om liturgien 1791, etc. Første side Innhold
L0127 Skap 16, pakke 76 III-76 V 1791 Betenkninger fra geistlige om liturgien 1791 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0001 Tillegg til skapsakene 1587 - 1623 Første side Innhold
L0005 Tillegg til skapsakene 1642 - 1661 Første side Innhold
L0013 Tillegg til skapsakene 1689 - 1702 Om sagreduksjonen i 1680-årene, etc. Første side Innhold
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0010 Fosen fogderi, Gudbrandsdalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0011 Gudbrandsdalen fogderi. Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0012 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0013 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0043 Skien, Solør og Odalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0044 Solør og Odalen fogderi 1789 Første side Innhold

Lokal oppbevaring


Hamar og Vang kirkekontor (ikke avlevert)

Uten oppføringer i Arkivportalen
Uten nr. 1859 - 1942 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Uten nr. 1910 - 1996 Gravprotokoll for Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Uten nr. 1920 - 1985 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Uten nr. 1942 - 1996 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Uten nr. 1960 - 1996 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Glomdalsmuseet


Helge Væringsaasens samlinger

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1150 - 1200 «The study of wisdom» - et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
11 1816 - 1817 Hedemarken fogderi Første side Innhold
12 1816 - 1817 Solør og Odalen fogderi Første side Innhold
13 1816 Østerdalen fogderi Første side Innhold
16 1816 - 1818 Gudbrandsdalen fogderi Første side Innhold