Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 153 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0001 Skap 8, pakke 19-45 1617 - 1737 Første side Innhold
L0002 Skap 8, pakke 51-72 1616 - 1649 Første side Innhold
L0003 Skap 8, pakke 73-95 1616 - 1691 Første side Innhold
L0004 Skap 8, pakke 102-103A 1651 - 1686 Første side Innhold
L0005 Skap 8, pakke 103B-104 1683 - 1689 Første side Innhold
L0006 Skap 8, pakke 119-149B 1610 - 1735 Første side Innhold
L0007 Skap 8, pakke 150A, litra A-V 1644 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested Første side Innhold
L0008 Skap 8, pakke 150A, litra X-GG 1647 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested Første side Innhold
L0009 Skap 8, pakke 150B, litra A-AA 1644 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested Første side Innhold
L0010 Skap 8, pakke 150B, litra BB-DDD 1645 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested Første side Innhold
L0011 Skap 8, pakke 150C 1648 Kommisjon over Hannibal Sehested Første side Innhold
L0012 Skap 8, pakke 152A 1612 - 1633 Jens Bjelke og Pros Knudsens kommisjon av 1632 om landets tilstand Første side Innhold
L0013 Skap 8, pakke 152B-161 1606 - 1661 Vesentlig Jens Bjelke og Pros Knudsens kommisjon av 1632 om landets tilstand Første side Innhold
L0014 Skap 8, pakke 165A 1701 - 1716 Landmilitærordningen 1701-1705 Første side Innhold
L0015 Skap 8, pakke 165B-165C 1705 - 1710 Landmilitæret 1705-1710 Første side Innhold
L0016 Skap 8, pakke 165C, litra V - 167 1703 - 1710 Landmilitæret 1708-1710 og sjøinnrulleringen 1703-1709 Første side Innhold
L0017 Skap 8, pakke 168-174 1653 - 1754 Manntall og mønstringsruller, kjøpstadsprivilegier, etc. Første side Innhold
L0018 Skap 8, pakke 194-196 III 1691 - 1720 Kommisjon om tollvesenet, konsumpsjonen og strandet gods 1691-1692 og kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder Første side Innhold
L0019 Skap 8, pakke 196 IV - 197, litra N 1706 - 1722 Kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder og matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0020 Skap 8, pakke 197, litra O-litra LL 1721 - 1722 Matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0021 Skap 8, pakke 198-209 1720 - 1734 Christian Møinichsen etc. Første side Innhold
L0022 Skap 8, pakke 210-218 1618 - 1730 Christian Møinichsen og om bergverkene Første side Innhold
L0023 Skap 9, pakke 4-56G 1576 - 1653 Rettssaker etc. Første side Innhold
L0024 Skap 9, pakke 56O-86 1631 - 1736 Første side Innhold
L0025 Skap 9, pakke 97-130 1609 - 1740 Registratur 1734 over norske arkiv på Akershus etc. Første side Innhold
L0026 Skap 9, pakke 133, litra A-E 1615 - 1632 Jordebøker Første side Innhold
L0027 Skap 9, pakke 133, litra F-K 1587 - 1617 Jordebøker Første side Innhold
L0028 Skap 9, pakke 149-155 1666 - 1704 Supplikker fra kongens reise i Norge 1704, om mannskap som er skrevet ut i Norge 1703-1704, etc. Første side Innhold
L0029 Skap 9, pakke 156-161 1615 - 1669 Jordebøker etc. Første side Innhold
L0030 Skap 9, pakke 165, litra A-C I 1772 Medisinalakter angående radesyke Første side Innhold
L0031 Skap 9, pakke 165, litra A-C II 1772 Medisinalakter angående radesyke Første side Innhold
L0032 Skap 9, pakke 166-172 1665 - 1720 Forestillinger og innberetninger fra Kansellikollegiet og Konseillet Første side Innhold
L0033 Skap 9, pakke 173-199 1627 - 1716 Slottsloven og dens virksomhet 1704-1713 etc. Første side Innhold
L0034 Skap 9, pakke 202-236 1644 - 1716 Første side Innhold
L0035 Skap 9, pakke 237-250 1625 - 1738 Første side Innhold
L0036 Skap 9, pakke 251-268 1671 - 1739 Bl.a. saker som var uavgjort da Christian Rantzau fratrådte som stattholder 1738-1739. Første side Innhold
L0037 Skap 9, pakke 277-315 1697 - 1745 Første side Innhold
L0038 Skap 9, pakke 324-350 1615 - 1721 Tollinntekter nordafjells 1707-1721 og jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0039 Skap 9, pakke 351A, litra A-L 1615 Jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0040 Skap 9, pakke 351A, litra M- pakke 351B 1542 - 1615 Jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0041 Skap 11, pakke 4 I-4 II 1769 Forslag om salg av benefisert gods Første side Innhold
L0042 Skap 11, pakke 4, litra G (forts.) 1769 Forslag om salg av benefisert gods Første side Innhold
L0043 Skap 11, pakke 5-40 1632 - 1758 Første side Innhold
L0044 Skap 11, pakke 53-58 II 1723 - 1754 Bl.a. journal og kopibok for generalveimester nordafjells Carl Emil Lützow 1723-1725. Første side Innhold
L0045 Skap 11, pakke 58 III-100 I 1723 - 1766 Bl.a. kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0046 Skap 11, pakke 100 I-100 II 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0047 Skap 11, pakke 100 II-100 IV 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0048 Skap 11, pakke 105 1773 - 1775 Kommisjon om byfogd Søren Schiøtz i Stavanger Første side Innhold
L0049 Skap 11, pakke 112 I-112 III 1776 - 1778 Matrikler over sjølegdene Første side Innhold
L0050 Skap 11, pakke 112 IV-113 I 1776 - 1778 Matrikler over sjølegdene og landlegdene Første side Innhold