Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Fylkesmannen i Nordland

Militærvesen, Innrulleringsmanntall
L0005 -- 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847 (Nord-Bindal) og 1809-1838 (Sørsem), men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1833 (Nord-Bindal) og 1809-1835 (Sørsem). Første side Innhold
L0007 Innrulleringsmanntall for Velfjord og Nordsem (Brønnøy) fjerding 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1846 (Velfjord) og 1809-1838 (Nordsem), men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835 (både Velfjord og Nordsem). Første side Innhold
L0008 Innrulleringsmanntall for Vega, Tjøtta og Vevelstad 1808 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1808-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1808-1835. Første side Innhold
L0009 Innrulleringsmanntall for Vefsn 1809 - 1829 Første side Innhold
L0010 Innrulleringsmanntall for Vefsn og Alstahaug 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1833-1847 (Vefsn) og 1809-1835 (Alstahaug), men for Vefsn finnes kun årene 1833-1835 på mikrofilmen. Første side Innhold
L0011 Innrulleringsmanntall for Alstahaug og Herøy 1809 - 1835 I henhold til arkivkatalogen inneholder arkivstykket også Alstahaug 1838-1847, men disse manntallene finnes ikke på mikrofilmen. Første side Innhold
L0012 Innrulleringsmanntall for Nesna 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Første side Innhold
L0013 Innrulleringsmanntall for Hemnes (Sør-Rana) 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1808-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Første side Innhold
L0014 Innrulleringsmanntall for Mo (Nord-Rana) 1806 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1840, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1835. Første side Innhold
L0015 Innrulleringsmanntall for Mo (Nord-Rana), Lurøy og Træna 1809 - 1835 I henhold til arkivkatalogen inneholder arkivstykket også Mo (Nord-Rana) 1841-1847, men disse manntallene finnes ikke på mikrofilmen. For Lurøy og Træna angis ytterårene 1809-1846, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Første side Innhold
L0016 Innrulleringsmanntall for Rødøy 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Første side Innhold
L0017 Innrulleringsmanntall for Meløy 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Første side Innhold
L0018 Innrulleringsmanntall for Gildeskål, Beiarn og Bodin 1809 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847 (Gildeskål og Beiarn) og 1807-1838 (Bodin), men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1836 (Gildeskål og Beiarn) og 1810-1832 (Bodin). Første side Innhold
L0019 Innrulleringsmanntall for Saltdal og Skjerstad 1808 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1808-1846 (Saltdal) og 1810-1847 (Skjerstad), men på mikrofilmen finnes kun årene 1808-1836 (Saltdal) og 1810-1836 (Skjerstad). Første side Innhold
L0020 Innrulleringsmanntall for Folda 1809 - 1835 I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1846, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Første side Innhold
L0021 Innrulleringsmanntall for Steigen (Engeløya og Ledingen fjerdinger) og Hamarøy 1810 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1810-1838 (Steigen / Engeløya og Ledingen), men på mikrofilmen finnes kun årene 1810-1836. Første side Innhold
L0022 Innrulleringsmanntall for Hamarøy, Lødingen, Tysfjord og Tjeldsund 1823 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1828-1847 (Hamarøy) og 1823-1847 (Lødingen, Tysfjord og Tjeldsund), men på mikrofilmen finnes kun årene 1828-1836 (Hamarøy) og 1823-1836 (Lødingen, Tysfjord og Tjeldsund). Første side Innhold
L0023 Innrulleringsmanntall for Ofoten 1810 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1810-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1810-1836. Første side Innhold
L0024 Innrulleringsmanntall for Vågan 1806 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836. Første side Innhold
L0025 Innrulleringsmanntall for Gimsøy, Valberg og Borge 1806 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1846 (Gimsøy og Valberg) og 1806-1847 (Borge), men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836. Første side Innhold
L0026 Innrulleringsmanntall for Buksnes og Hol 1806 - 1837 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1844, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1837. Første side Innhold
L0027 Innrulleringsmanntall for Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst 1806 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1846, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836. Første side Innhold
L0028 Innrulleringsmanntall for Hadsel (Kalsnes og Ulvøy fjerdinger) 1806 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1842, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836. Første side Innhold
L0029 Innrulleringsmanntall for Bø (Malnes og Vinje fjerdinger) og Øksnes (Langenes og Barkestad fjerdinger) 1806 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1844 (Bø) og 1806-1838 (Øksnes), men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836 (Bø) og 1806-1831 (Øksnes). Første side Innhold
L0030 Innrulleringsmanntall for Sortland og Dverberg (Myre og Andenes fjerdinger) 1806 - 1836 I arkivkatalogen angis ytterårene 1806-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1806-1836. Første side Innhold