Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 45 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
L0001 Emigrantprotokoll I 1867 - 1870 Første side Innhold
L0002 Emigrantprotokoll II 1871 - 1872 Første side Innhold
L0003 Emigrantprotokoll III 1872 - 1878 Første side Innhold
L0004 Emigrantprotokoll IV 1878 - 1880 Første side Innhold
L0005 Emigrantprotokoll V 1880 - 1882 Første side Innhold
L0006 Emigrantprotokoll VI 1882 - 1885 Første side Innhold
L0007 Emigrantprotokoll VII 1885 - 1888 Første side Innhold
L0008 Emigrantprotokoll VIII 1888 - 1892 Første side Innhold
L0009 Emigrantprotokoll IXa 1892 - 1893 Første side Innhold
L0010 Emigrantprotokoll IXb 1893 - 1895 Første side Innhold
L0011 Emigrantprotokoll X 1895 - 1902 Første side Innhold
L0012 Emigrantprotokoll XI 1902 - 1904 Første side Innhold
L0013 Emigrantprotokoll XII 1904 - 1907 Første side Innhold
L0014 Emigrantprotokoll XIII 1907 - 1911 Første side Innhold
L0015 Emigrantprotokoll XIV 1911 - 1916 Første side Innhold
L0016 Emigrantprotokoll XV 1916 - 1926 Første side Innhold
L0017 Emigrantprotokoll 1926 - 1975 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Register over utvandrede 1915 - 1923 Første side
L0019/0001 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1867 - 1880 Første side
L0019/0002 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1881 - 1885 Første side
L0019/0003 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1886 - 1890 Første side
L0019/0004 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1891 - 1900 Første side
L0019/0005 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1901 - 1905 Første side
L0019/0006 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1906 - 1909 Første side
L0019/0007 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1910 - 1915 Første side
L0019/0008 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1916 - 1925 Første side
L0019/0009 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1867 - 1880 Første side
L0019/0010 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1881 - 1885 Første side
L0019/0011 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1886 - 1890 Første side
L0019/0012 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1891 - 1900 Første side
L0019/0013 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1901 - 1905 Første side
L0019/0014 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1906 - 1909 Første side
L0019/0015 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1910 - 1915 Første side
L0019/0016 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1916 - 1925 Første side
L0019/0017 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Møre og Romsdal 1867 - 1925 Første side
L0019/0018 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Fosen 1867 - 1925 Første side
L0019/0019 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Orkdal, Gauldal og Strinda 1867 - 1925 Første side
L0019/0020 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Stjørdal 1867 - 1925 Første side
L0019/0021 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Innherred 1867 - 1925 Første side
L0019/0022 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Namdal 1867 - 1925 Første side
L0019/0023 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Helgeland 1867 - 1925 Første side
L0019/0024 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Salten, Lofoten og Vesterålen 1867 - 1925 Første side
L0019/0025 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Troms og Finnmark 1867 - 1925 Første side
L0019/0026 Registre til emigrantprotokollene: Områder utenfor statsarkivets distrikt og emigranter med usikker hjemstedsbetegnelse 1867 - 1925 Første side
L0019/0027 Registre til emigrantprotokollene: Register over utlendinger 1867 - 1890 Første side