Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 86 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Midhordland sorenskriveri

Notarialforretninger (VIII), Borgarleg vigsel, Borgaleg vigsel - Vigselsbøker
L0001 Notarialbilag. Vigselbøker 1920 - 1939 Første side Innhold
L0002 Notarialbilag. Vigselbøker 1939 - 1942 Første side Innhold
L0003 Notarialbilag. Vigselbøker 1942 - 1943 Første side Innhold
L0004 Notarialbilag. Vigselbøker 1943 Første side Innhold
L0005 Notarialbilag. Vigselbøker 1943 - 1944 Første side Innhold
L0006 Notarialbilag. Vigselbøker 1944 - 1945 Første side Innhold
L0007 Notarialbilag. Vigselbøker 1945 - 1948 Første side Innhold

Byfogd og Byskriver i Bergen

Notarius Publicus, Notarialprotokoller
L0016 Notarialprotokoller 1869 - 1874 Første side
L0017 Notarialprotokoller 1874 - 1877 Første side
L0018 Notarialprotokoller 1877 - 1881 Første side
L0019 Notarialprotokoller 1881 - 1884 Første side
L0020 Notarialprotokoller 1884 - 1889 Første side
L0021 Notarialprotokoller 1889 - 1892 Første side
L0022 Notarialprotokoller 1892 - 1894 Første side
L0023 Notarialprotokoller 1894 - 1897 Første side
L0024 Notarialprotokoller 1897 - 1899 Første side
L0027 Notarialprotokoller 1901 - 1903 Første side
L0038 Notarialprotokoller 1915 - 1916 Første side
L0039 Notarialprotokoller 1916 - 1917 Første side
L0040 Notarialprotokoller 1917 - 1919 Første side
L0041 Notarialprotokoller 1919 - 1920 Første side
Notarius Publicus, Vielsesprotokoller
L0001 Vielsesprotokoller 1920 - 1922 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0002 Vielsesprotokoller 1922 - 1924 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0003 Vielsesprotokoller 1924 - 1927 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0004 Vielsesprotokoller 1927 - 1930 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0005 Vielsesprotokoller 1930 - 1931 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0006 Vielsesprotokoller 1931 - 1933 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0007 Vielsesprotokoller 1933 - 1934 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0008 Vielsesprotokoller 1934 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0009 Vielsesprotokoller 1934 - 1935 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0010 Vielsesprotokoller 1935 - 1936 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0011 Vielsesprotokoller 1936 - 1937 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0012 Vielsesprotokoller 1937 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0013 Vielsesprotokoller 1937 - 1938 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0014 Vielsesprotokoller 1938 - 1939 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0015 Vielsesprotokoller 1939 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0016 Vielsesprotokoller 1939 - 1940 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0017 Vielsesprotokoller 1940 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0018 Vielsesprotokoller 1940 - 1941 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0019 Vielsesprotokoller 1941 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0020 Vielsesprotokoller 1941 - 1942 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0021 Vielsesprotokoller 1942 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0022 Vielsesprotokoller 1942 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0023 Vielsesprotokoller 1942 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0024 Vielsesprotokoller 1942 - 1943 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0025 Vielsesprotokoller 1943 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0026 Vielsesprotokoller 1943 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0027 Vielsesprotokoller 1943 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0028 Vielsesprotokoller 1943 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold
L0029 Vielsesprotokoller 1943 - 1944 Borgerlig vigselsbok Første side Innhold