Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 13 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askøy

Ymse
L0001 Protokoll for søknader om grensebuarbevis 1 - 2965 1940 Første side Innhold
L0002 Protokoll for søknader om grensebuarbevis 2966 - 4361 1940 - 1943 Første side Innhold
L0003 Søknader om grensebuarbevis 1 - 425 1940 Med fotografier. Nr. 325 mangler. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Søknader om grensebuarbevis 426 - 850 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Søknader om grensebuarbevis 851 - 1275 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Søknader om grensebuarbevis 1276 - 1700 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Søknader om grensebuarbevis 1701 - 2125 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Søknader om grensebuarbevis 2126 - 2550 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Søknader om grensebuarbevis 2551 - 2975 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Søknader om grensebuarbevis 2976 - 3400 1940 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Søknader om grensebuarbevis 3401 - 3825 1940 - 1942 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Søknader om grensebuarbevis 3826 - 4350 1942 - 1943 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Søknader om grensebuarbevis 4351 - 4860 1943 - 1944 Med fotografier Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.