Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lepraarkiver - Pleiestiftelsen for spedalske no.1

Administrasjon - Journaler m.m.
1 1857 - 1882 Journal Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
5 1868 - 1875 Journal. Ufullstendig skanning: 23 sider (1874-1875) er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Pasienter
5 1857 - 1955 Av- og tilgangslister. Ufullstendig skanning: Side 199 er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
9 1865 - 1882 Pasientfortegnelse, lnr. 682-1374. Med kort sykehistorie. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Arbeidsavdelingene
5 1863 - 1868 Arbeidsjournal for mannsavdelingen Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Diverse
4 1900 - 1905 Observasjonsprotokoll (værobservasjoner) for den meterologiske stasjonen ved Pleiestiftelsen Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Lepraarkiver - Overlegen for den spedalske sykdom

Uten oppføringer i Arkivportalen
uten nr. 1856 - 1900 ""Lepraregisteret", Søndre Bergenhus amt og Stavanger amt, samt amtene på Agder og på Østlandet. Protokollen er pr. 1.10.2019 ikke avlevert til Statsarkivet i Bergen, men vil ved avlevering bli lagt til arkivet etter Overlegen for den spedalske sykdom. Ufullstendig skanning: Folio 43b-44a, 55b-58a og 60b-63a er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
uten nr. 1856 - 1915 "Lepraregisteret", fra Søndre Bergenhus amt til Tromsø amt. Protokollen er pr. 1.10.2019 ikke avlevert til Statsarkivet i Bergen, men vil ved avlevering bli lagt til arkivet etter Overlegen for den spedalske sykdom. Første side Innhold
uten nr. 1856 - 1900 "Lepraregisteret", fra Nordre Bergenhus amt til Finnmarkens amt. Protokollen er pr. 1.10.2019 ikke avlevert til Statsarkivet i Bergen, men vil ved avlevering bli lagt til arkivet etter Overlegen for den spedalske sykdom. Ufullstendig skanning: Folio 98a, 104b og 105a er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Administrasjon - Kopibøker
4 1858 - 1865 Kopibok for søndre distrikt. Ufullstendig skanning: Tidsrommet 1860-1865 er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Administrasjon - Journaler
1 1854 - 1859 Journal. Ufullstendig skanning: 18 sider (1859) er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
7 1899 - 1916 Journal. Ufullstendig skanning: Tidsrommet 1906-1916 er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.