Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Sollied, Olaf og Thora - samlinger

Sollied
L0016/0004 Utdrag av diverse: 135 Magistrat: Utdrag av Ekstraordinære pr. 1705 - 1721 Utdrag av ekstraordinære protokoller nr. 1-3. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0016/0005 Utdrag av diverse: 136 Magistrat: Utdrag av Ekstraordinære pr. 1721 - 1734 Utdrag av ekstraordinære protokoller nr. 4-7. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0016/0006 Utdrag av diverse: 137 Magistrat: Utdrag av Ekstraordinære pr. 1734 - 1751 Utdrag av ekstraordinære protokoller nr. 8. Den originale protokollen finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0017/0001 Utdrag av diverse: 138 Magistrat: Utdrag av Missivbøker, utdrag av Resolusjonsbøker 1704 - 1733 Utdrag av missivbøker nr. 1-4 og 6 (1704-1733) og resolusjonsbøker nr. 1-3 (1715-1731). De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0017/0002 Utdrag av diverse: 139 Magistrat: Utdrag av Resolusjonsprotokoll 1737 - 1745 Utdrag av resolusjonsbøker nr. 7. Den originale protokollen finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0017/0003 Utdrag av diverse: 140 Magistrat: Utdrag av Erklæringsprotokoll 1718 - 1733 Utdrag av erklæringspotokoller nr. 1-2. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0018/0001 Diverse: 144 Magistrat: Utdrag av Attestbøker 1741 - 1804 Utdrag av attestbøker nr. 9-11. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0018/0002 Diverse: 145 Magistrat: Regnskap i Statsportarkivet, sakefall, kopskatt, ildstedskatt 1668 - 1712 Slaver i Alger 1706-1712; Bergens sakefallsregnskap 1668, 1669, 1674, 1675 og 1677; koppskatt og ildstedsskatt 1711-1714. Utdrag av regnskapspakker som finnes i Bergen magistrats arkiv (serie Rø) i Bergen byarkiv. Første side