Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 45 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 1503 - Stavanger Drilling AS

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Generalforsamling
L0001 Generalforsamlingsprotokoll 1982 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styret, Styrereferater
L0001 Styreprotokoll Stavanger Drilling I A/S 1974-1983. Inneholder også Protokoll fellesmøter Stavanger Drilling I og II 1977-1981. Samt Protokoll Generalforsamling Stavanger Drilling II A/S 1982. 1974 - 1983 Første side Innhold
L0002 Styreprotokoll Stavanger Drilling II A/S 1974 - 1995 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styret, Styredokumenter
L0001 Styremøter Stavanger Drilling I A/S. Inneholder også Styremøter, fellesmøter Stavanger Drilling I og II 1977-1981. 1974 - 1980 Første side Innhold
L0002 Styremøter Stavanger Drilling I A/S. Inneholder også Styremøter Stavanger Drilling II A/S. 1974 - 1983 Første side Innhold
L0003 Styremøter Stavanger Drilling II A/S. 1976 - 1983 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styret, Styrekorrespondanse
L0001 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling I A/S og rapporter til styret 1974 - 1977 Første side Innhold
L0002 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling I A/S og rapporter til styret 1977 - 1978 Første side Innhold
L0003 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling I A/S 1978 - 1980 Første side Innhold
L0004 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling I A/S 1980 Første side Innhold
L0005 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling I A/S 1981 - 1985 Første side Innhold
L0006 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling II A/S 1974 - 1977 Første side Innhold
L0007 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling II A/S 1977 - 1978 Første side Innhold
L0008 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling II A/S 1979 - 1980 Første side Innhold
L0009 Styrekorrespondanse Stavanger Drilling II A/S 1981 - 1983 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Årsberetninger
L0001 Årsberetninger 1974 - 1978 Første side Innhold
L0002 Årsberetninger 1979 - 1982 Første side Innhold
Korrespondanse og saksdokumenter
L0001 Korrespondanse og saksdokumenter 1973 - 1982 Arbeidsutvalget Stavanger Drilling A/S og finansiering av Stavanger Drilling I + II Første side Innhold
L0002 Korrespondanse og saksdokumenter 1974 - 1980 Finansiering av Stavanger Drilling I + II Første side Innhold
L0003 Korrespondanse og saksdokumenter 1977 - 1982 Finansiering av Stavanger Drilling I + II og poolavtale Første side Innhold
L0004 Korrespondanse og saksdokumenter 1973 - 1982 Diverse Første side Innhold
L0005 Korrespondanse og saksdokumenter 1974 - 1985 Referater og kommandittister Første side Innhold
L0006 Korrespondanse og saksdokumenter 1974 - 1984 Kommandittister Første side Innhold
L0007 Korrespondanse og saksdokumenter 1974 - 1981 Kommandittister Første side Innhold
Alexander L. Kielland
L0001 Alexander L. Kielland - Begrensningssak Stavanger byrett 1986 Deler av innholdet (79 av 979 bilder) er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Alexander L. Kielland - Begrensningssak Stavanger byrett 1986 Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Alexander L. Kielland - Rettssak i Paris 1981 - 1982 Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Alexander L. Kielland - Rettssak i Paris 1982 - 1983 Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Alexander L. Kielland - Rettssak i Paris 1984 - 1985 Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Alexander L. Kielland - Rettssak i Paris 1985 Mappen "Phillips Petroleum Company" er fritt tilgjengelig. Øvrig innhold er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Alexander L. Kielland - Rettssak i Paris 1982 - 1988 Expert's report er fritt tilgjengelig. Mappen "Diverse selskap" er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Alexander L. Kielland - Rettssak i Paris 1983 - 1989 Expert's report (fritt tilgjengelig) Første side Innhold
L0009 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1980 Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1980 Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1976 - 1980 Mappen "Personalopplysninger" er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Øvrig innhold er fritt tilgjengelig. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1980 Materialtekniske undersøkelser, korrespondanse og rapporter (fritt tilgjengelige) Første side Innhold
L0013 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1980 Korrespondanse og rapporter (fritt tilgjengelige) Første side Innhold
L0014 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1976 - 1987 Mappene "Rettssak i USA" og "Diverse brev fra Kielland" er ikke fritt tilgjengelige. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Øvrig innhold er fritt tilgjengelig. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1979 - 1989 Mappene "Rapporter dekk", "Gard" og "Gard - utbetalinger under polisen" er ikke fritt tilgjengelige. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Øvrig innhold er fritt tilgjengelig. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1981 - 1987 Mappen "Totalforliserstatning" er fritt tilgjengelig. Øvrig innhold er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1981 - 1984 Forliksavtaler (fritt tilgjengelige) Første side Innhold
L0018 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1982 - 1991 Mappen "Dagsbrev" er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Øvrig innhold er fritt tilgjengelig. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1976 - 1990 Ansettelseskort A-N. Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1976 - 1990 Ansettelseskort O-Å. Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Alexander L. Kielland - Saks- og korrespondansearkiv 1976 - 1990 Ansettelseskort A-Å. Innholdet er ikke fritt tilgjengelig. Innsynssøknader skal rettes til Arkivverket. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.