Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 102 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 1503 - Stavanger Drilling AS

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Stavanger Drilling generelt, Sak og korrespondanse
L0001 Korrespondanse 1970 - 1983 Første side Innhold
L0002 Korrespondanse 1974 - 1981 Første side Innhold
L0003 Sak og korrespondanse 1974 - 1984 Første side Innhold
L0004 Sak og korrespondanse 1980 - 1985 Første side Innhold
L0005 Sak og korrespondanse 1976 - 1980 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Alexander L.Kielland, Alexander L. Kielland - Sak og korrespondanse
L0001 Sak og korrespondanse 1974 - 1980 Første side Innhold
L0002 Sak og korrespondanse 1974 - 1980 Første side Innhold
L0003 Sak og korrespondanse 1974 - 1980 Første side Innhold
L0004 Sak og korrespondanse 1976 - 1980 Første side Innhold
L0005 Sak og korrespondanse 1976 - 1979 Første side Innhold
L0006 Sak og korrespondanse 1976 - 1980 Første side Innhold
L0007 Sak og korrespondanse 1975 - 1980 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Sak og korrespondanse 1975 - 1980 Første side Innhold
L0009 Sak og korrespondanse 1976 - 1984 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Sak og korrespondanse 1977 - 1981 Første side Innhold
L0011 Snuforsøk 1975 - 1980 Første side Innhold
L0012 Snuforsøk 1980 Første side Innhold
L0013 Snuforsøk 1980 Første side Innhold
L0014 Snuforsøk 1980 Første side Innhold
L0015 Snuforsøk 1980 - 1981 Første side Innhold
L0016 Snuforsøk 1980 - 1983 Første side Innhold
L0017 Alexander L. Kielland repair 1980 - 1982 Første side Innhold
L0018 Alexander L. Kielland repair 1976 - 1981 Første side Innhold
L0019 Alexander L. Kielland repair 1974 - 1981 Første side Innhold
L0020 Alexander L. Kielland repair 1980 - 1981 Første side Innhold
L0021 Alexander L. Kielland repair 1980 Første side Innhold
L0022 Alexander L. Kielland repair 1979 - 1980 Første side Innhold
L0023 Alexander L. Kielland forsikring 1976 - 1980 Første side Innhold
L0024 Alexander L. Kielland forsikring 1974 - 1983 Første side Innhold
L0025 Sak og korrespondanse 1980 - 1982 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Sak og korrespondanse 1980 - 1982 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Sak og korrespondanse 1979 - 1980 Første side Innhold
L0028 Sak og korrespondanse 1979 - 1980 Første side Innhold
L0029 Sak og korrespondanse 1980 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Alexander L.Kielland, Operation Manual
L0001 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side Innhold
L0002 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side Innhold
L0003 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
L0004 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
L0005 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
L0006 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
L0007 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
L0008 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
L0009 Alexander L. Kielland plattform - Operation manual 1976 Første side
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Henrik Ibsen, Henrik Ibsen korrespondanse
L0001 Korrespondanse med Phillips Petroleum Company 1976 - 1984 Første side Innhold
L0002 Korrespondanse 1974 - 1982 Første side Innhold
L0003 Kontrakter 1973 - 1980 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Sak og korrespondanse 1973 - 1982 Første side Innhold
L0005 Sak og korrespondanse 1975 - 1980 Første side Innhold
L0006 Sak og korrespondanse 1976 - 1983 Første side Innhold
L0007 Krav om kompensasjon under opplag i Horgefjorden 1982 - 1984 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.