Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 49 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Industridepartementet, Oljekontoret

Kopibøker
L0001 Kopibok 1971 - 1972 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Kopibok 1972 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Kopibok 1972 - 1973 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel
L0001 Arkivnøkkel 701 - 707 Miljøvern, forurensning 1965 - 1972 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Arkivnøkkel 711 Undersøkelses- og utvinningstillatelser 1964 - 1974 Første side Innhold
L0003 Arkivnøkkel 711 Undersøkelser og utforskning 1963 - 1971 Første side Innhold
L0004 Arkivnøkkel 711 - 712 Utvinningstillatelser 1970 - 1971 Første side Innhold
L0005 Arkivnøkkel 712 - 714 Vitenskapelige undersøkelser og utviningstillatelser 1967 - 1975 Første side Innhold
L0006 Arkivnøkkel 714 Vitenskapelige undersøkelser 1963 - 1973 Første side Innhold
L0007 Arkivnøkkel 714 - 722 Seismiske undersøkelser 1965 - 1973 Første side Innhold
L0008 Arkivnøkkel 721- 722 Geofysikk, forskning 1970 - 1972 Første side Innhold
L0009 Arkivnøkkel 722 - 725 Geofysikk, geologi 1969 - 1972 Første side Innhold
L0010 Arkivnøkkel 725 - 744 Boring, undersøkelser, bilder 1964 - 1972 Første side Innhold
L0011 Arkivnøkkel 753 - 792 Produksjonsopplegg, boreutstyr, rapporter , målinger 1966 - 1972 Første side Innhold
L0012 Arkivnøkkel 798 Helikopter, luftfart, telekommunikasjon og skademeldinger/ulykker 1966 - 1972 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Arkivnøkkel 798 Kart, posisjonering, verneregister, div. ang personell 1965 - 1973 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet uten nøkkel
L0001 Sikkerhet og utstyr, personell, arbeidstid, lønn 1967 - 1973 Første side Innhold
L0002 Oljevernrådet, Styret i OD, leieforhold, div. 1966 - 1973 Første side Innhold
L0003 Helikopterflyving og helikopterdekk, redningsheis i helikopter, ID Olje, div. 1966 - 1973 Første side Innhold
L0004 Simulering, havmiljø og dykking 1966 - 1973 Første side Innhold
L0005 Seismiske undersøkelser 1963 - 1972 Første side Innhold
L0006 Seismiske undersøkelser 1964 - 1972 Første side Innhold
Saksarkiv Ekofisk
L0003 Ekofisk prosjekt, utbygging av Ekofiskfeltet, diverse 1970 - 1972 Første side Innhold
L0011 740 - 742 Ekofisk prosjekt, prosjektstudier, generelt 1970 - 1972 Første side Innhold
L0012 742 Ekofisk prosjekt, prosjektstudier, div. protokoller ang oljeledning 1971 - 1972 Første side Innhold
L0016 756 Ekofisk center, betongkonstruksjoner 1971 - 1972 Første side Innhold
Saksarkiv Deep Water Pipeline
L0001 DWP, møter juni - november, komiteemøter nr. 19 - 26 1973 - 1974 Første side Innhold
L0002 DWP, måneds- kvartals- halvårs- og årsrapporter, økonomi, personell, div. 1972 - 1974 Første side Innhold
L0003 DWP, møtereferater 1972 - 1974 Første side Innhold
L0004 DWP, møter, komite`møter, 761 forskning/teknologi 1972 - 1975 Første side Innhold
L0005 DWP, 761 forskning/teknologi, 2 prot. DWP feasibility study 1972 - 1975 Første side Innhold

Oljedirektoratet

Referatprotokoller
L0001 Referatprotokoller 1973 Første side Innhold
L0002 Referatprotokoller 1974 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Referatprotokoller 1974 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoller 1975 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoller 1975 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoller 1975 Første side Innhold
L0007 Referatprotokoller 1975 Første side Innhold
Kopibøker
L0001 Kopibok 1972 - 1973 Første side Innhold
L0002 Kopibok 1973 Første side Innhold
L0003 Kopibok 1973 Første side Innhold
L0004 Kopibok 1973 Første side Innhold
L0005 Kopibok 1973 Første side Innhold
L0006 Kopibok 1973 - 1974 Første side Innhold
L0007 Kopibok 1974 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0033 Sakarkiv: Albuskjell - Ekofisk 1973 Første side Innhold
L0034 Sakarkiv: Ekofisk 1973 Første side Innhold
L0134 Sakarkiv: Ekofisk 1974 Første side Innhold
L0135 Sakarkiv: Ekofisk 1974 Første side Innhold