Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Hunsfos fabrikker

Lover, vedtekter, årsmeldinger
01/0003 Vedtekter, anmeldelser og årsberetninger: Årsberetninger og regnskap 1918 - 1989 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, aksjeprotokoller m.v.
L0003 Referatprotokoll fra styremøter 1886 - 1909 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoll fra styremøter 1909 - 1934 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoll fra styremøter 1934 - 1938 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoll fra styremøter 1938 - 1950 Første side Innhold
L0007 Referatprotokoll fra styremøter (møte nr 114-221) 1951 - 1964 Første side Innhold