Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 37 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Ruller, Eldste ruller
L0001 Hoved- og ekstrarulle 1824 Første side Innhold
L0002 Ungdomsrulle 1824 Første side Innhold
L0003 Hoved-, ekstra- og ungdomsrulle 1824 Første side Innhold
L0004 Mønstringsprotokoll 1834 - 1836 Første side Innhold
Ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1868 - 1892 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1879 - 1892 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1892 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle 1892 - 1911 Første side Innhold
Ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 - 1869 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1868 - 1871 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1871 - 1884 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1884 - 1896 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1871 - 1884 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle 1884 - 1896 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle 1896 - 1912 Første side Innhold
L0008 Hovedrulle 1896 Første side Innhold
L0009 Hovedrulle 1912 - 1920 Første side Innhold
L0010 Hovedrulle 1920 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Hovedrulle 1914 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper- og styrmannsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 B-rulle, maskinister 1892 - 1937 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 B-rulle 1891 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Midlertidige patenter 1945 - 1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Registre, Registre
L0001 Register til annotasjons- og hovedrullene 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Register til midlertidige patenter 1945 - 1949 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1860 - 1884 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1884 - 1910 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal 1911 - 1930 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Påmønstringsprotokoller
L0001 Påmønstringsprotokoll 1866 - 1871 Første side Innhold
L0002 Påmønstringsprotokoll 1872 - 1876 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Avmønstringsprotokoller
L0001 Avmønstringsprotokoll 1889 - 1892 Første side Innhold
L0002 Avmønstringsprotokoll 1892 - 1897 Første side Innhold
L0003 Avmønstringsprotokoll 1897 - 1901 Første side Innhold
L0004 Avmønstringsprotokoll 1913 - 1939 Første side Innhold
L0005 Avmønstringsprotokoll 1895 - 1900 Første side Innhold
L0006 Avmønstringsprotokoll 1940 - 1947 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.