Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 45 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Eldste ruller
L0001 Hovedruller, ungdomsruller og ekstraruller 1800 Første side Innhold
L0002 Ungdomsrulle 1840 Første side Innhold
L0003 Ekstrarulle 1830 Første side Innhold
Ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1868 - 1901 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1860 - 1870 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1868 - 1878 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle 1878 - 1898 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle 1898 - 1911 Første side Innhold
L0007 Annotasjonsrulle 1926 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Annotasjonsrulle 1901 - 1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 - 1870 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1868 - 1874 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1874 - 1894 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1869 - 1873 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1873 - 1894 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle 1887 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle 1894 Første side Innhold
L0008 Hovedrulle 1894 Første side Innhold
L0009 Hovedrulle 1920 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ruller, Diverse ruller
L0001 Ruller for Solum 1823 - 1908 Første side Innhold
L0002 Skipper- og styrmannsliste 1860 - 1868 Første side Innhold
L0003 Midlertidig patentrulle 1868 - 1920 Første side Innhold
L0004 Midlertidig patentrulle 1921 - 1939 Første side Innhold
L0005 B-rulle nr. 1-556 1886 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Fortegnelse over sjøfartsbøker, sertifikater 1928 - 1945 Første side Innhold
Registre, Registre
L0001 Register til hovedrulle 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Register midlertidige patenter 1928 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1871 - 1875 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1875 - 1881 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal 1881 - 1889 Første side Innhold
L0004 Mønstringsjournal 1889 - 1895 Første side Innhold
L0005 Mønstringsjournal 1895 - 1900 Første side Innhold
L0006 Mønstringsjournal 1900 - 1903 Første side Innhold
L0007 Mønstringsjournal 1903 - 1907 Første side Innhold
L0008 Mønstringsjournal 1907 - 1914 Første side Innhold
L0009 Mønstringsjournal 1906 - 1923 Første side Innhold
L0010 Mønstringsjournal 1914 - 1921 Første side Innhold
L0011 Mønstringsjournal 1923 - 1928 Første side Innhold
L0012 Mønstringsjournal 1929 - 1949 Første side Innhold
L0013 Mønstringsjournal 1928 - 1930 Første side Innhold
L0014 Mønstringsjournal 1930 - 1937 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Mønstringsjournal 1938 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Mønstringsjournal 1949 - 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Mønstringsjournal 1949 - 1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.