Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 34 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


SAO/A-11085: Oslo stiftsdireksjon

K: STIFTELSER
Kb: Stiftelser - pakkesaker
L0001/0001 Oslo Hospital: Fundatser 1654 - 1737 Første side Innhold
L0001/0002 Oslo Hospital: Regnskap 1630 - 1758 Første side Innhold
L0002/0001 Oslo Hospital: Regnskap 1761 - 1826 Første side Innhold
L0002/0002 Oslo Hospital: Ukekosten 1642-1643 og antegnelser til regnskap 1765-1770 1642 - 1770 Første side Innhold
L0002/0003 Oslo Hospital: Designasjon over regnskapsbilag 1748 - 1756 Første side Innhold
L0002/0004 Oslo Hospital: Inntekter av bevillinger til ekteskap i forbudte ledd og fritak for åpenbart skriftemål 1718 - 1730 Første side Innhold
L0002/0005 Oslo Hospital: Inntekter 1751 - 1760 Første side Innhold
L0002/0006 Oslo Hospital: Biskop Herslebs forklaring over Oslo hospitals kapitaler 1738 Første side Innhold
L0002/0007 Oslo Hospital: Nybygg, auksjonssalg, innhegning av kirkegård 1737 - 1803 Første side Innhold
L0002/0008 Oslo Hospital: Kirke, kirkegård, bygninger, bro 1740 - 1760 Første side Innhold
L0002/0009 Oslo Hospital: Vann fra Ekeberg og vannledning 1774 Første side Innhold
L0002/0010 Oslo Hospital: Gjenoppbygning 1794 Første side Innhold
L0002/0011 Oslo Hospital: Hospitalslemmer: Brev, fortegnelser over lemmer og søkere, søknader 1667 - 1823 Første side Innhold
L0002/0012 Oslo Hospital: Jordebøker 1643 - 1663 Første side Innhold
L0002/0013 Oslo Hospital: Hospitalsgods 1690 - 1735 Første side Innhold
L0002/0014 Oslo Hospital: Auksjoner over Hospitalets eiendommer: Kongebrev om salg av Hospitalets gods 1735 - 1737 Første side Innhold
L0003/0001 Oslo Hospital: Auksjoner over Hospitalets eiendommer: Auksjonsforretninger med dokumenter 1736 Første side Innhold
L0003/0002 Oslo Hospital: Auksjoner over Hospitalets eiendommer: Forpaktningen av plasser, tomter m.v. 1736 - 1737 Første side Innhold
L0003/0003 Oslo Hospital: Auksjoner over Hospitalets eiendommer: Brev om inkasso og lån 1736 Første side Innhold
L0003/0004 Oslo Hospital: Auksjoner over Hospitalets eiendommer: Korrespondanse 1735 - 1736 Første side Innhold
L0004/0001 Oslo Hospital: Auksjoner over Hospitalets eiendommer: Korrespondanse 1737 Første side Innhold
L0004/0002 Oslo Hospital: Oslo hospitals gods og hospitalsprestens benefiserte gods Austad prebende 1669 - 1823 Første side Innhold
L0004/0003 Oslo Hospital: Forstanderen: Kontrabok holdt med hospitalsforstanderne i Oslo, Skien og Fredrikstad over innløpte ekteskapsbevillinger i forbudte ledd, samt dispensasjoner fra åpenbare skriftemål og oppreisninger. 1731 - 1738 Kontrabok holdt med hospitalsforstanderne i Oslo, Skien og Fredrikstad over innløpte ekteskapsbevillinger i forbudte ledd, samt dispensasjoner fra åpenbare skriftemål og oppreisninger. Første side Innhold
L0004/0004 Oslo Hospital: Forstanderen: Dokumenter om regnskapet 1738 Første side Innhold
L0004/0005 Oslo Hospital: Forstanderen: Makeskifte 1669 og kausjon for hospitalsforstander Grüner 1752-1753 1669 - 1753 Første side Innhold
L0004/0006 Oslo Hospital: Forstanderen: Brev fra forstanderen til Hospitalets direksjon 1752 - 1808 Første side Innhold
L0005/0001 Oslo Hospital m.fl.: Oslo hospital, Forstanderen: Dokumenter 1746 - 1814 Første side Innhold
L0005/0002 Oslo Hospital m.fl.: Oslo Hospital, Forstanderen: Dokumenter 1822 - 1824 Første side Innhold
L0005/0003 Oslo Hospital m.fl.: Oslo Hospital: Dollhuset 1778 - 1824 Første side Innhold
L0005/0004 Oslo Hospital m.fl.: Fredrikshald Hospital "Ebenezer" 1775 Første side
L0005/0005 Oslo Hospital m.fl.: Fredrikstad Hospital 1664 - 1823 Første side
L0005/0006 Oslo Hospital m.fl.: Drøbak Hospital 1806 - 1823 Første side
L0005/0007 Oslo Hospital m.fl.: Larvik Hospital 1808 - 1823 Første side
L0005/0008 Oslo Hospital m.fl.: Skien Hospital 1774 - 1822 Første side