Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN)

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, IIa Utmerkelser, ordener, medaljer
L0034/0004 AOK 20 / WBN-DOBN, IIa - utmerkelser, ordener, medaljer: 1945 EK Verleihungen für Minenräumen - M/IIA/14 1945 Tildeling av jernkorset for minerydding. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Organisation, Zone Oslo Ia
L0070/0001 DBO Abt. 1a: Lagerordnungen 1946 Ordensregler og kartskisser m.v. for flere interneringsleirer. Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Stavanger, UA (Unter Abschnitt) Kristiansand Heer
L0144/0003 Heer. U.A. Kr.sand. Zone Stavanger. Nr. 32 Reservation Evjemoen (Ic, Id, IIIa III): Evjemoen 22.6.45. 10 - M/IIA/99 1945 Rapporter om en alliert leirundersøkelse/razzia på Evjemoen 22. juni 1945. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø
L0226/0004 DBT Abt 1a: Inselgruppe Lofoten 1944 Flere kart med inntegnede bygninger, bunkere m.m. i Svolvær og Kabelvåg. Første side
L0235/0007 DBT Abt. III: Domsdokumenter Gericht der 6. Gebirgs-Division - desserteringer 9. mai 1945 1945 Tyske rettsdokumenter i sakene mot soldater ved en enhet i Signaldalen i Troms som deserterte ved kapitulasjonen i mai 1945. Flere fikk dødsdom og ble henrettet etter kapitulasjonen. Første side
L0244/0003 DBT Abt. V: Tagesbef. (Nachschubkompanie (K) 2./419) 1945 Dokumenter om høyst ulike forhold. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø, Admral der Polarküste
L0263/0003 ADMO Bereich Tromsø: Ausgänge an Flag-Officer und MKN 1945 - 1946 Mappe med blandet innhold, men med innholdsfortegnelse fremst. Første side
L0265/0001 ADMO Bereich Tromsø: D. Gliederung der Berriche der 4 Seekommandanten der Admiral norwegische Polarküste. Dienststellen im Bereich. FII 1945 Plansjer med organisasjonskart over tyske marineadministrasjoner innen sone Tromsø. Første side