Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2904 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0001 Smålenenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0002 Smålenenes amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0003 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0004 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0005 Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. 1908 Første side
L0006 Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. 1908 Første side
L0007 Kristiania: Gifte 1908 Første side
L0008 Kristiania: Døde 1908 Første side
L0009 Kristiania: Døde, dødfødte. 1908 Første side
L0010 Hedemarkens amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0011 Hedemarkens amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0012 Kristians amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0013 Kristians amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0014 Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0015 Buskeruds amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0016 Jarlsberg og Larvik amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0017 Jarlsberg og Larvik amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0018 Bartsberg amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0019 Bartsberg amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0020 Nedenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0021 Nedenes amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0022 Lister og Mandals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1908 Første side
L0023 Lister og Mandals amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0024 Stavanger amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0025 Stavanger amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer samt gifte. bygder og byer. 1908 Første side
L0026 Stavanger amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0027 S. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0028 S. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, dødfødte. Bygder. 1908 Første side
L0029 S. Bergenhus amt: Døde. Bygder. 1908 Første side
L0030 Bergen: Levendefødte menn og kvinner. 1908 Første side
L0031 Bergen: Gifte, døde, dødfødte. 1908 Første side
L0032 N. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0033 N. Bergenhus amt: Døde, dødfødte. Bygder. 1908 Første side
L0034 Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde. 1908 Første side
L0035 Romsdals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0036 Romsdals amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer samt gifte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0037 Romsdals amt: Døde og dødfødte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0038 S. Trondhjem amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0039 S. Trondhjem amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1908 Første side
L0040 Trondhjem: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. 1908 Første side
L0041 N. Trondhjem amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0042 N. Trondhjem amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder og byer. 1908 Første side
L0043 Nordlands amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1908 Første side
L0001 Smålenenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1909 Første side
L0002 Smålenenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte. Bygder og byer. 1909 Første side
L0003 Smålenenes amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1909 Første side
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1909 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. bygder og byer. 1909 Første side
L0006 Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. 1909 Første side
L0007 Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. 1909 Første side