Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 50 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse protokoller
L0015A Fengslingsjournal 1941 - 1943 Første side
JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0001 Hovedfengslingsregister 1944 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 Første side Innhold
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 Første side Innhold
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 Første side Innhold
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 Første side Innhold
JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 1941 - 1943 Første side
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 1943 - 1945 Første side
L0003 Løslatelser 1945 Første side
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 Første side
L0005 Løslatelser 1941 - 1943 Første side
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 1941 - 1943 Første side
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 1941 - 1943 Første side
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 1942 - 1943 Første side
L0009 Protokoll for sikringsfanger 1941 - 1944 Første side
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 1942 - 1943 Første side
L0011 Sikringsfanger 1942 Første side
L0012 Sikringsfanger A 1942 - 1944 Første side
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 1942 - 1943 Første side
L0014 Mottagelsesprotokoll 1941 - 1944 Første side Innhold
L0015 Mottagelsesprotokoll 1944 - 1945 Første side Innhold
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 1941 - 1945 Første side
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 Første side
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 1943 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 Første side
L0020 Brevjournal 1941 - 1945 Første side
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 Første side
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
JOURNALSAKER, Statspolitisaker ordnet etter journalnr., SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold
L0099/0001 SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. 1944 Første side Innhold
Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 Første side
L0090 Innleverte radio-apparater 1941 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Beslaglagt litteratur 1941 - 1943 Første side Innhold
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 1-120 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 1-3, 13, 22, 32, 34, 38, 45, 48, 52, 65, 82, 84-85, 87, 96-99, 107-108 og 119 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 121-239 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 124, 133, 135-137, 157-159, 177-178, 189, 194, 199, 202, 206, 211-216, 224, 226, 228-229 og 232 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 240-371 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 241, 243-244, 246, 248-251, 253, 257, 260, 277, 292, 294-295, 300, 308, 332, 343, 349-350, 354, 357 og 367-368 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Alexander-Gutman 1942 Første side Innhold
L0010 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Hansen-Pintzow 1942 Første side Innhold
L0011 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Oslo 610-806 (Plavnik-Zwillinger). 2: Aker 1-113 (Adler-Lewin). 1942 Første side Innhold
L0012 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Aker 114- 207 (Levinson-Wozak) og 656 (Salomon). 2: Arendal-Hordaland. 3: Horten-Romerike. 1942 Første side Innhold
L0013 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Sandefjord-Trondheim. 2: Tønsberg- Ålesund. 3: Skriv vedr. jøder A-H. 1942 - 1943 Første side Innhold
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.