Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 97 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fengsler, Møllergata 19, Alfabetisk register
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19: A-Bj 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19: Bj-Eng 1940 - 1945 Første side Innhold
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19: Eng-Hag 1940 - 1945 Første side Innhold
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hal-Hæ 1940 - 1945 Første side Innhold
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hø-Kj 1940 - 1945 Første side Innhold
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19: Kj-Lund 1940 - 1945 Første side Innhold
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19: Lundb-N 1940 - 1945 Første side Innhold
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19: Oelze-Ru 1940 - 1945 Første side Innhold
L0009 Register over norske fanger i Møllergata 19: Ru-Sy 1940 - 1945 Første side Innhold
L0010 Register over norske fanger i Møllergata 19: Sø-Å 1940 - 1945 Første side Innhold
Tyske fengsler, Møllergata 19, Register etter nummer
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 1-2049 1940 - 1945 Første side
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 2050-2999 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 3000-3919 1940 - 1945 Første side
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 3920-4699 1940 - 1945 Første side
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 4700-5499 1940 - 1945 Første side
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 5500-6299 1940 - 1945 Første side
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 6300-7129 1940 - 1945 Første side
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 7130-7531 + 7474 1940 - 1945 Første side
Tyske fengsler, Møllergata 19, Fangeprotokoller
L0001 Fangeprotokoll (Gefangenebuch). Fangenr. 1-246 1941 - 1942 Første side
L0002 Fangeprotokoll ordnet alfabetisk 1941 Første side
L0003 Fangeprotokoll ordnet alfabetisk 1942 Første side
Tyske fengsler, Møllergata 19, Diverse protokoller
L0001 Vaktprotokoll . (Tätigkeitsbuch der Wache) 1941 Første side
L0002 Briefbuch - Fortegnelse over brev til fangene (Polizeigefängnis) / etter krigen: brukt av Norsk samband for politiske fanger 1943 Første side
Tyske fengsler, Møllergata 19, Einlieferungsscheine
L0001 Einlieferungsschein 4426-5100 1943 Første side
L0002 Einlieferungsschein 5110-5800 1943 Første side
L0003 Einlieferungsschein 5802-6560 1944 Første side
L0004 Einlieferungsschein 6567-7772 1944 - 1945 Første side
Tyske fengsler, Akershus fengsel
L0001 Kartotekkort over fanger i Akershus fengsel: A-K 1940 - 1945 Første side
L0002 Kartotekkort over fanger i Akershus fengsel: L-Å 1940 - 1945 Første side
L0003 Fangeprotokoll fra Akershus fengsel (Kriegwehrnachgefangnis) 1944 Første side
L0005 Materiale fra sykestua 1944 - 1945 Første side
Tyske fengsler, Åkerberveien fengsel
L0001 Fangeregister A-Kø 1940 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister L-Ø 1940 - 1945 Første side
L0003 Fangeprotokoll 1941 - 1945 Første side
L0004 Fangeprotokoll 17.9.1943 1943 - 1945 Første side
Tyske fangeleire, Grini fangeleir, Grini fangeleir (Polizeihäflingslager Grini)
L0002 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 11-2600 1941 - 1942 Første side
L0003 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 2601-5500 1942 Første side
L0004 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 5501-8200 1942 - 1943 Første side
L0005 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 8201-10100 1943 - 1944 Første side
L0006 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 10111-11420 1944 Første side
L0007 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 11481-13930 1944 Første side
L0008 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 13931-16200 1944 Første side
L0009 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 16201-18370 1944 - 1945 Første side
L0010 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 18371-19778 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Fangefortegnelser. Fanenr. 1-6314 1945 Første side
L0012 Fangefortegnelser. Fangenr. 6315-9476 1945 Første side
L0013 Fangefortegnelser. Fangenr. 9477-11587 1945 Første side
L0014 Fangefortegnelser. Fangenr. 11588-15047 1945 Første side
L0015 Fangefortegnelser. Fangenr. 17401-19682 1945 Første side
L0016 Frigivelsesjournal (Entlassungsjournal) 1942 - 1943 Første side