Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 31 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fangeleire, Grini fangeleir, Grini fangeleir (Polizeihäflingslager Grini)
L0002 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 11-2600 1941 - 1942 Første side
L0003 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 2601-5500 1942 Første side
L0004 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 5501-8200 1942 - 1943 Første side
L0005 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 8201-10100 1943 - 1944 Første side
L0006 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 10111-11420 1944 Første side
L0007 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 11481-13930 1944 Første side
L0008 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 13931-16200 1944 Første side
L0009 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 16201-18370 1944 - 1945 Første side
L0010 Fangeprotokoll. - Gefangenen-Buch B. Fangenr. 18371-19778 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Fangefortegnelser. Fanenr. 1-6314 1945 Første side
L0012 Fangefortegnelser. Fangenr. 6315-9476 1945 Første side
L0013 Fangefortegnelser. Fangenr. 9477-11587 1945 Første side
L0014 Fangefortegnelser. Fangenr. 11588-15047 1945 Første side
L0015 Fangefortegnelser. Fangenr. 17401-19682 1945 Første side
L0016 Frigivelsesjournal (Entlassungsjournal) 1942 - 1943 Første side
L0017 Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1943 - 1944 Første side
L0018 Personalstelle -Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1944 Første side
L0019 Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1944 - 1945 Første side
L0020 Ab- und Zugang - Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1945 Første side
L0021 Ab- und Zugang - Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1945 Første side
L0022 Ab- und Zugang - Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1945 Første side
L0023 Kassenbuch nr. 4. Oversikt over kontanter avlevert av fangene Fangenr. 1-4100. Häftl. Nr. 324-8082 1941 - 1943 Første side
L0024 Kassenbuch. Oversikt over kontanter avlevert av fangene 1943 - 1944 Første side
L0025 Kassenbuch. Oversikt over kontanter avlevert av fangene 1944 Første side
L0026 Kassenbuch. Oversikt over kontanter avlevert av fangene 1944 - 1945 Første side
L0027 Betriebsbuch Versprechermittlung. Vaktbok over fjernskrivervakt 1943 - 1944 Første side
L0028 Kartotekkort over Grinifanger, arbeidsdisiplin m.d. (ca 850 fanger) 1941 - 1942 Første side
L0029 Desinfeksjonskommandoen. Journal 1944 - 1945 Første side
L0030 Desinfeksjonskommandoen. Sanitetskommando. Latrinekommando (Abortkommando) 1945 Første side
L0031 Protokoll for Grini leirstyre 1945 Første side
Tyske fangeleire, Grini fangeleir, Diverse
L0001 Kladdebok 1941 - 1942 Kladdebok med navn på fanger Første side