Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 88 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/PA-0761: Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fkc: Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
15B 1940 - 1945 Eske 15B er ikke katalogisert (registrert i Asta). Synes å inneholde alfabetisk register over NS-medlemmer på Sunnmøre. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0001 Aa - And 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 And - Aski 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Askl - Berg 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Berg - Bjør 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Bjø - Broe 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Broc - Dav 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Dede - Enda 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Ende - Fel 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Fel - Frø 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Frø - Gri 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Gri - Hag 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Hag - Han 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Han - Hei 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Hei - Hol 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Hol - Isa 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Isa - Joh 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Joh - Joh 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Joh - Kje 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Kje - Kri 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Kri - Lan 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Lan - Lim 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Lin - Lør 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Lør - Mik 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Mil - Ner 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Nes - Nor 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Nor - Ols 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Ols - Pet 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Pet - Ring 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Rinn - Røsa 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Røsb - Schj 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Schø - Skra (Skrå) 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Skra (Schra) - Ste 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Ste - Sven 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Sven - Tel 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Tel - Tro 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Tro - Van (Wan) 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Van (Wan) - Vin (Win) 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Vin (Win) - Ø 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fkb: Serie II "Ikke avgjorte saker"
L0001 Aa - And 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 And - Berf 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Berg - Bow 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Bra - Da(h)l 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Da(h)l - Erg 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Fra - Gre 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Fra - Grj 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Gro - Hamn 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Hamr - Haur 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Haus - Holt 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Holu - Jens 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.