Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 14 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/S-4279: NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm)

D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Kommissariske statsråder og Quislingstyret
L0001 Beslutninger og tillegg (1-952 og 1-32) 1942 Første side Innhold
L0002 Register (RA j.nr. 985/1943, tilgangsnr. 17/1943) 1942 Første side Innhold
L0003 Vedtak (Beslutninger) nr. 1-746 og tillegg nr. 1-47 (RA. j.nr. 1394/1944, tilgangsnr. 8/1944 1943 Første side Innhold
L0005 Protokoll fra ministermøter 06.01.1944 - 21.12.1944 Første side Innhold
D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: NS-administrasjonen
L0074 De kommisariske statsråder 1940 - 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0090 Foredrag til vedtak utenfor ministermøte 1942 - 1945 Første side Innhold
L0097 Lover I 1942 Første side Innhold
L0098 Lover II 1942 Første side Innhold
L0099 Lover 1943 Første side Innhold
L0100 Lover 1944 Første side Innhold
L0101/0001 --: Lover og vedtak 1945 Første side Innhold
L0101/0002 --: Fortegnelse over vedtak 1942 - 1945 Første side Innhold
L0101a Fortegnelse over lover, beslutninger og vedtak (brun protokoll) 1942 - 1945 Første side Innhold
L0111/0003 Saker fra krigsårene: Journal 1940 - 1945 Første side Innhold